Agenda tweede deel gemeenteraadsvergadering De Ronde Venen

De Ronde Venen - Vanavond, maandag 26 februari, wordt vanaf 19:30 uur het tweede deel van de gemeenteraadsvergadering van De Ronde Vnen gehouden in het gemeentehuis in Mijdrecht. Dit omdat de agenda van de gemeenteraadsvergadering afgelopen donderdagavond niet geheel kon worden afgerond.

Aan de orde zijn nog de volgende punten van de oorspronkelijke agenda: 

10 - Nota grondbeleid:

Voorgesteld wordt de nota Grondbeleid 2018-2021 vast te stellen en de nota Grondbeleid 2013-2016 in te trekken.

11 - Nieuw vergaderstelsel:

Voorgesteld wordt:

• het vergaderstelsel vanaf maart 2018 geleidelijk aan te gaan passen, waarbij een duidelijker onderscheid wordt gemaakt tussen informatie ophalen, meningsvorming en besluitvorming.
• Vanuit de nieuwe gemeenteraad een in te stellen agendacommissie de volgende punten te laten uitwerken:

- vaste dagen toe te kennen aan voorbereidende bijeenkomsten, informerende bijeenkomsten;
- voor commissies en raadsvergaderingen vooralsnog uit te gaan van het huidige vergaderstelsel, waarbij de agendacommissie kijkt of onderwerpen gereed zijn voor menings- en besluitvorming;
- spreektijd in te voeren.

12 - Motie Vermindering Zwerfvuil:

De fractie ChristenUnie-SGP verzoekt samen met PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en D66 het college, de gemeente De Ronde Venen aan te melden als alliantiepartner bij de Statiegeld Alliantie.

13 - Sluiting.

De bij de agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden.

Na afloop van deze meningvormende gemeenteraadsvergadering, vindt nog de besluitnemende gemeenteraadsvergadering plaats. Hierin wordt gestemd over raadsvoorstellen vanuit de meningvormende raad, en over ingediende moties en amendementen.

De agenda voor de besluitnemende gemeenteraadsvergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Vaststellen agenda;

3 - Stukken vanuit de meningvormende raadsvergadering;

4 - Sluiting.

De bij deze agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden.

De gemeenteraadsvergadering is openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk. Bezoekers van de gemeenteraadsvergadering kunnen de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein gebruiken.

De gemeenteraadsvergadering is live op tv en radio te volgen bij RTV Ronde Venen.

De gemeenteraadsvergadering is ook te volgen op de website van de gemeente De Ronde Venen.

Een live-verslag van de gemeenteraadsvergadering is te volgen op Twitter via @Redlum25 of via de hashtag #grdrv.


advertentie