Gemeenteraad De Ronde Venen tegen verbreding N201

De Ronde Venen - De gemeenteraad van De Ronde Venen is tegen verbreding van de N201 binnen de gemeentegrenzen. Afgelopen maandagavond nam de gemeenteraad tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s., daarover een motie van CDA, Ronde Venen Belang, D66 en PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal aan.

De motie is een reactie op de recente oproep van Evofenedex, de vereniging van Nederlandse handels- en productiebedrijven met een logistieke of internationale operatie, die wil dat haast gemaakt wordt met de verbreding van de N201 tussen Amstelhoek en Hilversum. Dit weer naar aanleiding van het opstappen van de Utrechtse gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof (VVD), die opstapte vanwege de problemen met de Uithoflijn. Volgens Evofenedex was Verbeek-Nijhof een warm voorstander van die verbreding.

Een andere aanleiding voor de motie was het door de provincie Utrecht aangekondigde verkeersonderzoek op de N201, waarvan de resultaten gebruikt gaan worden voor een op te stellen visie op de toekomst van de N201 en het gebied daaromheen.

Tijdens de behandeling van de motie in de gemeenteraadsvergadering bleek bovendien dat bij de provincie in diverse werkgroepen en brainstormsessies, waaraan in een aantal gevallen ook ambtenaren van gemeente De Ronde Venen deelnemen, inmiddels verregaande concept-plannen bestaan. Wethouder Alberta Schuurs (VVD) kon nog niets over die plannen zeggen, omdat er volgens haar nog geen definitieve plannen waren.

De gemeenteraad is van mening dat een eventuele verbeding van de N201 binnen de gemeentegrenzen 'geenszins zal leiden tot een gewenste afname van de doorgaande verkeersstromen' binnen de gemeente. De gemeenteraad vindt bereikbaarheid van de gemeente belangrijk, maar dat 'niets boven onze gezondheid en woongenot' gaat. Tensotte zegt de gemeenteraad na de A2 geen nieuwe snelweg op het grondgebied van De Ronde Venen te willen.

De gemeenteraad heeft het college van B&W dan ook opgedragen om ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen aan het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht en dat van de provincie Noord-Holland, schriftelijk kenbaar te maken dat de raad zich uitdrukkelijk verzet tegen een verbreding van de N201 binnen de gemeentegrenzen.

Een kopie van die brief moet het college ook aan provinciale staten van Utrecht en die van Noord-Holland sturen.

Verder moet het college van B&W zowel de provincie Utrecht als de provincie Noord-Holland er nog eens op wijzen dat tegen de indertijd gemaakte afspraken in, op de N201 nog steeds veel verkeersdruk wordt veroorzaakt door vrachtverkeer uit de regio Aalsmeer. Toentertijd is afgesproken dat dit verkeer via de A9 zou worden afgewikkeld.

Voorts moet de wethouder de gemeenteraad per kwartaal informeren over de ontwikkelingen omtrent de N201. Tenslotte moet de wethouder de nieuw gekozen gemeenteraad informeren en bijpraten over de N201.

Van de coalitiepartijen stemde de VVD tegen de motie. Ook de raadsleden Van der Greft (RVB) en De Dood (CDA) stemden tegen de motie. 


advertentie