Cameratoezicht bij station Breukelen

Breukelen - De gemeente Stichtse Vecht heeft onlangs 14 camera's geplaatst op en rond de parkeerterreinen bij station Breukelen. De camera’s zijn geplaatst om autokraken, fietsendiefstallen, andere vormen van criminaliteit en overlast in het stationsgebied terug te dringen.

Het inzetten van camera’s is ook bedoeld om de veiligheidsgevoelens van omwonenden en reizigers positief te beïnvloeden. De gemeente werkt bij het cameratoezicht samen met de politie en justitie.

De camera’s zijn sinds half januari 2018 operationeel. De politie kan de beelden opvragen als bijvoorbeeld een auto-inbraak heeft plaatsgevonden. Vanaf vorige week worden de camera’s op vaste momenten in de week ook live uitgekeken. 

De afgelopen jaren is op verschillende manieren geprobeerd het aantal autokraken en fietsendiefstallen in het stationsgebied Breukelen te laten afnemen. Helaas had het inzetten van preventiecampagnes en flyeracties niet het gewenste resultaat.

Mede daarom heeft het college van B&W vorig jaar besloten verdeeld over het gebied rond het station in Breukelen camera’s te plaatsen.

Volgens burgemeester Marc Witteman speelt cameratoezicht een belangrijke rol bij de bestrijding van overlast en criminaliteit en draagt het bij aan vergroting van de veiligheid ter plaatse. “Camera’s zijn de extra ‘ogen'. Zij vergroten de efficiëntie en effectiviteit van het optreden van politie en gemeentelijke handhavers en dragen bij aan de veiligheid in het stationsgebied”, aldus Witteman.


advertentie