VIB: motie over N201 slecht voor economie De Ronde Venen

De Ronde Venen - De VIB is teleurgesteld in de gemeenteraad van De Ronde Venen, nadat deze een motie aannam tegen de verbreding van de N201. Volgens de VIB schaadt deze motie de economie van De Ronde Venen. Dit schrijft de VIB in een persbericht.

Het VIB bestuur, dat optreedt voor de belangen van ondernemers in de gemeente de Ronde Venen, is teleurgesteld in de gemeenteraad na het aannemen van de motie tegen verbreding van de N201. Niet omdat de VIB zo nodig een verbreding wil, maar omdat ze deze motie te prematuur een open en onbevangen beoordeling van alle opties uit het mobiliteits-onderzoek van de provincie Utrecht de nek omdraait.

Volgens de VIB lijkt daarbij 'de motie niet op wetenschappelijke feiten, maar op aannames en emoties te zijn gestoeld.' De VIB vindt dat bedrijven en inwoners zo de kans ontnomen wordt een gefundeerde keuze voor een optimale oplossing voor het fileprobleem op de N201 te maken. En dat kan niet door de beugel, vindt de VIB.

“Hoe kun je een inperkende motie indienen over een project dat al jaren loopt, op het moment dat er net besloten is tot het houden van een onderzoek om problemen te definiëren en mogelijke oplossingen te beschrijven.

Zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen lijkt dit meer partijbelangen, dan de gemeentebelangen te dienen. Je hebt als gemeenteraad toch ook verantwoordelijkheid voor een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor ondernemers, en dus voor meer lokale werkgelegenheid. Dan mag je principieel gezien niet al voor de start van het onderzoek eventuele oplossingen bij voorbaat uitsluiten”, aldus VIB-voorzitter Daniël Storm. De voorzitter vindt dat elke optie om de doorstroming van de N201 te verbeteren, er een is om te bespreken.

“Het plotseling en onaangekondigd indienen van een motie, zonder ruggespraak met belanghebbenden, is m.i. niet een correcte manier van handelen”, voegt Wim van der Laan als
vicevoorzitter daar aan toe. “Vertegenwoordigers van diverse belangengroepen, zoals de gemeente, de provincie, burgers, sportverenigingen en ook de VIB participeerden in de ‘Wikken-en- Wegen-sessies’ van de provincie Utrecht.

Zij organiseerde deze sessies juist om inzicht in wensen en belangen rondom mobiliteit en toegankelijkheid te krijgen. En daarmee dus ook voor het traject N201 tussen Hilversum en Uithoorn. De raad was hiervan op de hoogte, of had dat kunnen zijn. Het moment van indienen van de motie is ons inziens dus ongepast. Het zet ondernemers én burgers in de kou, en dat puur om een verkiezingsstandpunt te maken.”

De VIB is het met alle partijen eens dat een betere doorstroming op de N201 ongekend veel
voordelen beidt. Niet alleen voor het bestaande bedrijfsleven en de bewoners. Ook voor nieuwe, jonge bewoners en bedrijven die de gemeente vanuit buurgemeenten wil aantrekken. 

Goed bestuur betekent volgens de VIB dat mogelijke oplossingen pas afgeschreven kunnen worden, als onderzoek dat uitwijst. Tot die tijd dient men open te staan voor alles dat kan bijdragen aan mens, milieu en economie vindt de VIB.

De provincie Utrecht voert het verkeersonderzoek op de N201 uit en de VIB kijkt uit naar de mogelijkheden die zullen worden aangedragen om de doorstroming op de N201 te optimaliseren.


advertentie