PvdA/GroenLinks verbaasd over ontheffing helikoptervluchten

De Ronde Venen - PvdA/GroenLinks De Ronde Venen heeft met verbazing gereageerd op de door de provincie Utrecht verleende ontheffing voor helikoptervluchten vanuit het Gein.

Vorig jaar heeft de fractie schriftelijke vragen gesteld over eerdere ontheffingen, die daarna werden ingetrokken. Uit de beantwoording door het college van B&W van De Ronde Venen, bleek dat de gemeente deze provinciale ontheffingen kan voorkomen wanneer de opstijg- en landlocatie strijdig is met het bestemmingsplan.

Raadslid Pieter Kroon: “Wij zijn verbaasd dat er opnieuw een ontheffing is verleend voor vluchten vanuit het Gein. Dit terwijl vanuit zowel de raad als vanuit de inwoners uit het gebied duidelijk is aangegeven dat zij deze vluchten onwenselijk vinden.

Inwoners ervaren al genoeg overlast door de vluchten vanaf Schiphol, daar hoeven geen recreatieve helikoptervluchten aan toegevoegd te worden.”

Naar aanleiding van de door de provincie verleende ontheffing heeft PvdA/GroenLinks opnieuw schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld. De fractie wil weten of het college op de hoogte is van de verleende ontheffing en of het college een ontheffing heeft verleend om in het Gein op te mogen stijgen.

Zo niet, dan wil de fractie graag weten of het college voornemens is om dat te doen of niet. Wat PvdA/GroenLinks betreft wordt de ontheffing niet verleend.

Als laatste heeft de fractie gevraagd of er bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden tussen de provincie en de gemeente, en zo ja, welk standpunt het college dan heeft ingenomen.

“Wij gaan er vanuit dat het college deze helikoptervluchten onmogelijk maakt door geen ontheffing te verlenen voor de strijdigheid met het bestemmingsplan. Vluchten voor recreatieve doeleinden horen niet in het Gein en boven Abcoude”, aldus Pieter Kroon.

Klik op de link onder dit artikel om de vragen van PvdA/GroenLinks te lezen.


advertentie