Goed idee? Kom naar de Ideeën Werkplaats in de Bibliotheek Mijdrecht

De Ronde Venen - Heb je een idee dat het verdient om meer aandacht te krijgen? Kom dan naar de Ideeën Werkplaats op 17 april 2018 bij Bibliotheek in Mijdrecht, om je idee te introduceren.

De Ideeën Werkplaats is een samenwerkingsverband van diverse maatschappelijke organisaties in De Ronde Venen, dat inwoners met ideeën voor nieuwe initiatieven in De Ronde Venen, de mogelijkheid wil bieden ze verder op weg te helpen. Je kunt hier terecht voor advies, informatie en inspiratie.

Met  betrokken ‘meedenkers’ en geïnteresseerden kan gesproken worden over wat nodig is om tot vervolgstappen te komen. Wíe heb je daarbij nodig, hoe kun je het idee omzetten tot een uit te voeren plan?

Steeds vaker nemen inwoners het heft in eigen handen om de kwaliteit van leven voor zichzelf en voor mede-inwoners meer inhoud te geven.  Denk daarbij aan initiatieven zoals buurt –appgroepen, acties tegen te hard rijden, organiseren van natuurspeelplekken, buurtmoestuinen, het delen van gebruiksgoederen, of bijvoorbeeld collectieve inkoop van energiebesparende maatregelen. 

Sámen aan de slag met thema’s rond leefbaarheid van jong tot oud, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, welzijn en zorg, want samen is meer te bereiken. Voor en door inwoners, daar draait het om. Samen wonen, samen doen, samen werken, samen verantwoordelijkheid nemen.

Heb je een idee dat je verder uit zou willen werken, stuur dan voor 3 april a.s. een e-mail naar  info@ideederondevenen.nl onder vermelding van “Deelname Ideeën Werkplaats 17 april”, en geef naast je contactgegevens, daarin in het kort weer wat je idee inhoudt.

De Ideeën Werkplaats kan waar mogelijk meedenkers en geïnteresseerden uitnodigen om aan te sluiten op 17 april n.a.v. het ingebrachte idee. Aanmelden kan ook telefonisch via het Servicepunt op telefoonnummer (0297) 58 76 00 of door langs te gaan bij een Servicepunt in Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen of Wilnis .

De Ideeën Werkplaats vindt plaats in de Bibliotheek Mijdrecht, aan de Dr. Van der Haarlaan 8. De Ideeën Werkplaats duurt van 19:30 tot 21:30 uur. Inloop vanaf 19:00 uur.

Voor vragen of informatie kun je contact opnemen met Henk Rikveld, opbouwwerker Stichting Tympaan - De Baat, per telefoon op (0297) 23 02 80 of per e-mail via h.rikveld@stdb.nl of met Anneke Wenker, Coördinator Sterke Samenleving Kwadraad, per telefoon op 088 900 4000 of per e-mail via a.wenker@kwadraad.nl.


advertentie