VVD: 'Veiligheid creëren we samen'

De Ronde Venen - VVD De Ronde Venen vindt dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen binnen De Ronde Venen, waarbij het niet uitmaakt of je nu inwoner, bezoeker of ondernemer bent. Dit schrijft VVD De Ronde Venen in een persbericht in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van aankomende woensdag 21 maart. Dit veilig voelen is voor iedereen anders, schrijft de partij, maar vaststaat dat we het met elkaar moeten organiseren. De gemeente of hulpdiensten kunnen dit niet alleen.

Uit de cijfers blijkt dat de criminaliteit in de gemeente daalt. VVD De Ronde Venen vindt dat een mooie ontwikkeling, maar ze vinden dat we er daarmee nog niet zijn. Iedere inbraak in auto of woning, brand of ongeval is er één teveel en heeft grote impact. Ook andere veiligheidsaspecten als bijvoorbeeld intimidatie, bedreiging, huiselijk geweld, internetfraude en verkeersonveiligheid hebben aandacht nodig.

De VVD vindt het van essentieel belang dat hier prioriteit aan gegeven wordt. De gemeente heeft een regierol op gebied van veiligheid en moet deze ook actief vervullen. Stimuleren van initiatieven als buurtwhatsappgroepen en Burgernet zoals dat al gebeurt, maar ook luisteren naar initiatieven van inwoners. Vaak zijn er in wijken en straten goede ideeën, waaraan eenvoudig uitvoering kan worden gegeven.

Hiernaast moet, volgens de VVD, gekeken worden naar de inrichting en verlichting van wijken, waar veel criminaliteit voorkomt en op voorhand ook bij de inrichting van nieuwe gebieden en wijken. Cameratoezicht kan hieraan ook bijdragen.

Een (Brand) veilig huis is volgens de VVD eveneens een belangrijk onderwerp. Dit wordt versterkt door het feit dat we een steeds ouder wordende en langer zelfstandig wonende samenleving krijgen. Dit vraagt om nieuwe inzichten en een actieve aanpak.

Zo zijn rookmelders noodzakelijk in iedere woning voor snelle alarmering en moeten woningen voorzien zijn van goed hang- en sluitwerk. De VVD wil meer doen aan preventieve voorlichting op deze gebieden.   

De zichtbaarheid van- en samenwerking met de veiligheidsdiensten moet meer aandacht krijgen. Bart Richter: “Nu de politie op landelijk niveau georganiseerd is en de brandweer op regionaal niveau, lopen we het risico dat de lokale binding afneemt. Dit mag niet gebeuren. Wijkagenten moeten zichtbaar en aanspreekbaar zijn en onze brandweervrijwilligers moeten de ruimte krijgen voor lokale betrokkenheid en eigenheid”. Dit moet, volgens de VVD, de interactie met inwoners en ondernemers verder versterken en zorgen voor goede herkenbaarheid.

De VVD gaat in basis uit van eigen verantwoordelijkheid en respect voor elkaar, maar als mensen toch over de schreef gaan, moet ingegrepen worden. 'Verkeershufters' wil de VVD aanpakken, evenals eigenaren van loslopende gevaarlijke honden en foutparkeerders. Een intensievere controle op parkeren binnen de blauwe zones is eveneens noodzakelijk.advertentie