Gemeente verbiedt helikoptervluchten vanuit het Gein

Abcoude - Het college van B&W van De Ronde Venen heeft het bedrijf HeliFlight uit Kootwijkerbroek, op vrijwel het laatste moment, verboden helikoptervluchten uit te voeren vanuit het Gein. Dit is inmiddels de tweede maal dat het college van B&W dergelijke vluchten verbiedt.

Eind vorig jaar koos HeliFlight na overleg met de gemeente al eieren voor haar geld en cancelde het twee vluchtdagen die met ontheffing van de provincie Utrecht vanuit het Gein zouden worden ondernomen.

HeliFlight kreeg op 9 maart jl. echter opnieuw ontheffing van de provincie Utrecht, voor vijf zaterdagen, vanaf het zelfde perceel aan Gein Zuid. De eerste vluchtdag stond gepland voor afgelopen zaterdag 17 maart jl.

Dankzij een snelle actie van de Vereniging Spaar het Gein, snelle raadsvragen van de raadsleden Meindert Brunia (D66) en Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks), alsmede snel handelen van het college van B&W en de gemeenteambtenaren, gaan die vluchten vooralsnog niet door.

Het college van B&W heeft het HeliFlight én de grondeigenaar op 15 maart jl., op straffe van een boete van € 10.000 verboden van de provinciale ontheffing gebruik te maken, in verband met strijdigheid met het geldende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan laat namelijk alleen agrarische activiteiten toe en de 'pretvluchten' vallen daar niet onder.

Bij het verlenen van de ontheffing toetst de provincie Utrecht deze niet aan het bestemmingsplan. Dat doet de gemeente wel, waarmee zij kan verbieden gebruik te maken van de door de provincie verleende ontheffing. 

Tegen het besluit van het college van B&W staat bezwaar open.


advertentie