Voedselbank De Ronde Venen zamelt in in Abcoude

Abcoude - Voedselbank De Ronde Venen houdt zaterdag 24 maart a.s. tussen 08:30 en 17:30 uur een inzamelingsactie bij Plus Koot en AH, beide in Abcoude.

Het is voor de Voedselbank De Ronde Venen, na het samengaan van de Voedselbanken in De Ronde Venen, de primeur om nu ook dergelijke acties te houden bij supermarkten in de woonkern Abcoude.

De Voedselbank wordt hierbij geholpen door leerlingen van het VeenLanden College in het kader van hun Maatschappelijke Stage. De betreffende leerlingen hebben inmiddels al enige ervaring opgedaan bij de winkelacties van eind vorig jaar.

Een winkelactie gaat als volgt: In de supermarkt staat een kraampje van de Voedselbank waar diverse artikelen zijn uitgestald. Dat zijn veelal houdbare huismerkproducten, waar de Voedselbank grote behoefte aan heeft. Na het afrekenen kan men vervolgens producten doneren bij de inzamelkraam van de voedselbank.

De Voedselbank probeert elke week het voedselpakket zo evenwichtig mogelijk samen te stellen door de voedingswaarde en soort van de afzonderlijke producten in het pakket, zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Men is daarbij echter afhankelijk van diverse aanvoerkanalen, waarbij niet altijd te voorspellen valt welke producten binnenkomen.

Het grote voordeel van deze winkelactie is dus dat men als donateur zeker weet dat het gekozen
product voortreffelijk aansluit bij de gewenste samenstelling van het voedselpakket dat de Voedselbank aanbiedt.


advertentie