Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen in De Ronde Venen

De Ronde Venen - De voorlopige uitslag voor de gemeenteraadsverkiezingen in De Ronde Venen is bekend.

Van de 34.756 kiesgerechtigden brachten 20.727 inwoners hun stem uit. Dat betekent een opkomstpercentage van 60,01%. Het opkomstpercentage was daardoor iets lager dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 toen het 60,27% bedroeg. 

De kiesdeler, het aantal benodigde stemmen per te behalen zetel, was 757 tegen 738 in 2014.

Op basis van de voorlopige uitslag, ziet de zetelverdeling er voor de komende vier jaar als volgt uit (tussen haakjes het aantal zetels bij de vorige verkiezingen:

  • CDA 6 (7) 
  • VVD 5 (5)
  • D66 4 (5)
  • Ronde Venen Belang 4 (4)
  • PvdA/GroenLinks 3 (2)
  • Lijst 8 kernen 1 (2)
  • ChristenUnie SGP 1 (2)
  • Seniorenpartij 3 (0)

De Seniorenpartij is de grote overwinnaar van de gemeenteraadsverkiezingen, terwijl D66, CDA, CU-SGP en Lijst 8 kernen, ieder 1 zetel verliezen. De tweede winnaar is de PvdA/GroenLinks die 1 zetel wint. De VVD en Ronde Venen Belang behielden hun zetels.

Deze voorlopige uitslag wijkt af van de eerder door de gemeente gegeven uitslag. Bij een nadere controle van de verkiezingsuitslag ontdekte de gemeente een ommissie in de cijfers.

Ondertussen is ook bekend geworden dat Simone Borgstede (CDA) en Yvonne van den Heerik (RVB) op voorkeursstemmen in de nieuwe gemeenteraad zitting nemen.

De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen wordt komende vrijdag bekendgemaakt.


advertentie