Komende periode meer overlast vliegtuigen door baanonderhoud Schiphol

Regio - Als gevolg van de tijdelijke sluiting van de Polderbaan op luchthaven Schiphol, kan de komende periode meer overlast ontstaan voor bewoners van o.a. Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen.

Op Schiphol wordt vanaf zondag 25 maart tot en met zondag 15 april onderhoud verricht aan de Polderbaan. In deze periode wordt de Polderbaan buiten gebruik gesteld. In de drie weken worden verschillende soorten werkzaamheden uitgevoerd.

Tijdens dit onderhoud worden het asfalt en de verlichting gerpareerd, worden de markeringen bijgewerkt en vinden bouwkundige renovaties van twee baanstations plaats. Daarnaast wordt nieuw asfalt aangebracht over de gehele baanbreedte en een lengte van 500 meter.

Ook worden reparaties uitgevoerd aan het asfalt van de rijbaan die naar de Polderbaan loopt. Verder wordt een naast het baanstation gelegen veld voorzien van drainage en opnieuw geprofileerd voor een goede afwatering.

Er is gekozen voor zogeheten levensduurverlengend onderhoud om een periode van drie jaar te overbruggen, zodat in 2021 groot onderhoud aan de gehele Polderbaan kan worden gepleegd.

Schiphol voert de werkzaamheden uit in samenwerking met Heijmans. Ongeveer 150 medewerkers werken in shifts om er voor te zorgen dat de Polderbaan op tijd weer ingezet wordt. De werkzaamheden worden, onder voorbehoud van weeromstandigheden, uitgevoerd in een periode van drie weken. 

"Door de buitengebruikstelling van de Polderbaan wordt het vliegverkeer, afhankelijk van de weersomstandigheden, verdeeld over de Buitenveldertbaan, Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan," zegt een woordvoerder van Schiphol. 

De Zwanenburgbaan krijgt vanwege al het baanonderhoud dit jaar maximaal 9.000 vluchten meer te verwerken, een toename van 13% procent ten opzichte van het Gebruiksplan voor de luchthaven.

De Buitenveldertbaan kan tot 2.000 vluchten méér te verwerken krijgen. 

Op de Aalsmeerbaan blijft het totaal aantal vluchten in de voorspellingen nagenoeg gelijk, maar juist op de Kaagbaan - na de Polderbaan de belangrijkste van Schiphol - zal in het onderhoudsjaar het aantal starts en landingen licht kunnen dalen. De werkelijke toename van het aantal vluchten over de verschillende banen hangt sterk af van het weer.

De Polderbaan is ook de belangrijkste baan voor nachtvluchten. "Gedurende de nacht is één baan voor startend- en één baan voor landend verkeer in gebruik, tijdens het onderhoud meestal de Kaagbaan en Zwanenburgbaan." 

Vooral 's nachts zal Zwanenburg het daarbij te verduren krijgen, volgens de prognoses dit jaar met in plaats van 900 landingen, maximaal 2.200 starts én landingen in de nacht. 

Op de Aalsmeerbaan, normaal 's nachts dicht, worden dit 'gebruiksjaar' ten hoogste 300 nachtvluchten voorzien.

"Vanwege het onderhoud aan de Polderbaan heeft de overheid voor sommige banen - de Oostbaan, de Buitenveldertbaan en de Aalsmeerbaan - vrijstelling verleend van gebruiksbeperkingen."

Op de kaarten betekent een groene lijn landend verkeer en een blauwe lijn startend verkeer. De lichte kaart geeft de situatie op de dag weer, de donkere de situatie 's nachts.


advertentie