IVN-vogelexcursie naar Eempolder

De Ronde Venen - Op zaterdag 7 april organiseert de vogelwerkgroep van IVN De Ronde Venen & Uithoorn een weidevogelexcursie in de Eempolder, meldt de vogelwerkgroep in een persbericht.

Dit weidelandschap en tevens natuurgebied bestaat uit natte graslanden, brede sloten met slikplaten en meertjes achter de dijk, is ontstaan door oude dijkdoorbraken. Door het gebied lopen verharde paden en wegen, waar vanaf de vogels uitstekend waar te nemen zijn.

De polder wordt beheer door Natuurmonumenten en is extra geschikt gemaakt voor weidevogels, die hier graag komen broeden. De wintergasten zijn mogelijk reeds vertrokken, maar aanwezig zijn nog de grote zilverreiger, de Canadese ganzen en de zwanen.

De zomergasten, zoals de grutto, de kievit, de scholekster, de tureluur en mogelijk de graspieper. zijn al aangekomen. Ook komen vele soorten eenden voor in dit gebied. Verrassingen zijn altijd mogelijk!

Deze excursie is gratis. Aanmelden is niet nodig.

Vertrek is om 08:30 uur van de parkeerplaats bij de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg in
Wilnis. De planning is zo rond 12:30 uur weer terug te zijn. Per auto meerijden is mogelijk.

Trek waterdichte schoenen of laarzen aan, warme kleding is aan bevelen, neem een verrekijker mee en eventueel een vogelgids. Neem ook iets te drinken en/of te eten mee. Er gaan telescopen mee, waarmee ook meegekeken kan worden.

Neem voor meer informatie telefonisch contact op met excursieleider Ton Koekenbier op telefoonnummer 06 57 54 22 88.


advertentie