CU-SGP: 'Te veel stroomstoringen in De Ronde Venen'

De Ronde Venen - Naar aanleiding van een aantal stroomstoringen in de gemeente, heeft de fractie ChristenUnie-SGP (CU-SGP) in de gemeenteraad vragen gesteld aan het college van B&W.

Naar eigen zeggen, is de CU-SGP de afgelopen dagen door inwoners aangesproken over het aantal stroomstoringen in de gemeente. Een kort onderzoekje leerde de fractie dat in De Ronde Venen gemiddeld 1 à 2 keer per week de stroom voor korte of langere tijd uitvalt.

Zo blijkt uit een overzicht van stroomstoringen op de website van Stedin, dat zich op 6 maart jl. tweemaal een storing voordeed, een in Mijdrecht en een in Abcoude. Vervolgens kreeg Vinkeveen op 19 maart jl. tweemaal te maken met een stroomstoring en deed zich op 25 maart jl. in Mijdrecht en op 29 maart jl. in Abcoude een stroomstoring voor.

In deze opsomming zijn dan nog niet de “storingsdips” meegenomen die ook zijn opgetreden en die  onder andere zorgen voor uitval van apparatuur (en mogelijk schade door piekspanningen), want dit soort storingen wordt niet geregistreerd.

CU-SGP vindt dat teveel en daarom vraagt ze opnieuw aandacht voor dit probleem. 

In de jaren 2010-2014 is met regelmaat gesproken over het veelvuldig optreden van stroomstoringen in de gemeente. De CU-SGP heeft daar onder andere in 2010 en in 2013 nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. Ook netbeheerder Stedin onderkende toentertijd dit probleem en startte in 2010 met een versnelde vervanging en uitbreiding van het middenspanningsnet in de gemeente. 

“Dat was toen kennelijk al niet afdoende” aldus Wim Stam, fractievoorzitter van CU-SGP, “want eind 2013 meldde het college ons dat Stedin extra investeringen zou gaan doen om het probleem te verhelpen”.

Inmiddels zijn we in 2018 en is dit thema de afgelopen jaren niet veel meer aan de orde geweest, maar bestaat het probleem nog steeds. Hoewel de CU-SGP de indruk heeft dat het aantal stroomstoringen wel is verminderd, blijft 1 à 2 keer per week nog steeds aanzienlijk.

“Temeer daar we tegenwoordig in het tijdperk van digitalisering en energie-transitie steeds afhankelijker worden van leverzekerheid van de stroom” vervolgt Stam, waarmee hij gelijk motiveert waarom de CU-SGP dit probleem serieus neemt.

Naast het ongemak, kan leverzekerheid ook gevolgen hebben voor de mate waarin mensen bijvoorbeeld gebruikmaken van thuiswerken (en dus de files beperken). Het uitvallen van de stroom heeft directe gevolgen voor de inwoners en voor de ondernemers in de gemeente.

Klik op de link onder dit artikel om de memo en de vragen van CU-SGP te lezen.


advertentie