Ronde Venen Belang verbaasd over buitensluiten

De Ronde Venen - Ronde Venen Belang (RVB) heeft via een bericht op haar website verbaasd gereageerd op het feit dat de partij op dit moment buiten de vorming van een nieuwe coalitie en van een nieuw college van B&W wordt gehouden.

Vorige week donderdag bracht Marianne Luyer, in haar rol als informateur, haar advies uit. Op basis van de gesprekken die zij heeft gevoerd met alle partijen, adviseert zij ‘de fracties van CDA, VVD, D66 en Seniorenpartij 'in gesprek te gaan en deze fracties 'te vragen een nieuwe coalitie te vormen', die volgens haar 'op korte termijn kan leiden tot een stabiel bestuur met daarin vier wethouders.’

RVB zegt verbaasd te zijn over het 'gemak waarmee de huidige coalitiepartners CDA en VVD, RVB nu lijken in te ruilen voor een coalitie met D66'. RVB stelt dat CDA en VVD de partijen binnen de huidige coalitie zijn die stemmen verloren hebben, terwijl RVB als coalitiepartij meer stemmen heeft gehaald dan in 2014.

Volgens RVB wordt zij als grootste lokale inwonerpartij ingeruild voor D66, terwijl D66 bij de verkiezingen een zetel verloren heeft en op het nippertje met een restzetel de verkiezingsnederlaag nog weet te beperken.

De landelijke partijen, CDA, VVD en D66, verliezen dus zetels en kiezers, maar gaan toch als eerste met elkaar praten. Naar de mening van RVB leggen deze drie partijen de verkiezingsuitslag naast zich neer en negeren ze zo de stem van de inwoner.

Zo ontstaat volgens RVB een 'coalitie van verliezers', waarvan het verlies op het oog weggepoetst wordt door de Seniorenpartij bij de gesprekken te betrekken.

De twee andere winnaars van de verkiezingen, RVB en PvdA/GroenLinks De Ronde Venen worden hiermee volledig genegeerd en buiten spel gezet, schrijft RVB.

In haar advies geeft mevrouw Luyer geen enkele inhoudelijke reden waarom geen gesprekken met RVB en met Pvda/GroenLinks worden gevoerd, zegt RVB. Mevrouw Luyer meldde dat dit uit de gespreksverslagen zou volgen.

RVB heeft direct deze gespreksverslagen opgevraagd. Merkwaardigerwijs was het antwoord daarop, volgens RVB, dat deze nog niet beschikbaar zijn. Juist uit die gespreksverslagen moet blijken wat de daadwerkelijke reden is waarom RVB buitengesloten wordt.

RVB zegt tenslotte altijd bereid te blijven 'mee te praten over een mogelijke coalitie die meer recht doet aan de verkiezingsuitslag, dan waar nu voor gekozen lijkt te zijn' .


advertentie