'Groene Pluim' voor oud-burgemeester Dick Boogaard

De Ronde Venen - Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Natuur- en milieuvereniging De Groene Venen op 21 maart jl., is de 'Groene Pluim' onder groot applaus uitgereikt aan oud-burgemeester Dick Bogaard.

De 'Groene Pluim' is de prijs die Natuur- en milieuvereniging De Groene Venen jaarlijks toekent aan een persoon, die iets bijzonders heeft bijgedragen aan de natuur in onze omgeving.

Dick Boogaard (76) was al als burgemeester van De Ronde Venen gecharmeerd geraakt van het gebied. Na zijn burgemeesterschap heeft hij in de Gebiedscommissie Utrecht-West deze liefde weten te vertalen naar concrete daden. Hij heeft zich de laatste 10 jaar vooral hard gemaakt voor het ontwikkelen van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur, nu Natuurnetwerk Nederland) binnen De Ronde Venen. Een aantal van zijn wapenfeiten zijn o.a. De Bovenlanden (nu een natuurgebied dat voor een groot deel beheerd wordt door boeren), De Grote Sniep (waar plas-drasgebieden zijn gekomen met brede, laagliggende slootranden) en natuurontwikkeling in Donkereind.

Dick Boogaard heeft dit weten te realiseren, omdat hij als geen ander begrijpt hoe je verschillende partijen op één lijn moet krijgen, met respect voor elkaars standpunten.

De 'Groene Pluim' werd aan Dick Boogaard uitgereikt door Gerard Korthals, voorzitter van Natuur- en milieuvereniging De Groene Venen.

Natuur- en milieuvereniging De Groene Venen zet zich in voor bescherming en verbetering van het woon- en leefmilieu, het behouden van de natuur en het landschappelijk karakter van het veenweidegebied in en rond Vinkeveen. 

Foto: Links Dick Boogaard met ‘De Groene Pluim’. Rechts Gerard Korthals, voorzitter van De Groene Venen.


advertentie