Meer oplaadpunten voor elektrisch vervoer in o.a. provincie Utrecht

Regio - In 2018 krijgen de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht, naast het al bestaande netwerk van 2.300 publieke laadpunten, er nog eens 1.000 extra laadpunten bij. meldt de provincie Noord-Holland in een bekendmaking.

In Nederland rijden op dit moment bijna 120.000 elektrische voertuigen, waarvan een belangrijk deel in de drie genoemde provincies. Naar verwachting zet de groei zich voort en groeit dus ook de vraag naar meer oplaadpunten. Dankzij deze investering van  MRA-Elektrisch ontstaat een solide netwerk van laadpunten en kunnen steeds meer duurzame kilometers gereden worden.

MRA-E(lektrisch) is in 2012 door de Metropoolregio Amsterdam opgezet als projectbureau om elektrisch vervoer te bevorderen en een netwerk van laadpunten te realiseren. MRA-E is als initiator, aanjager, vraagbaak en kennismakelaar actief in zo’n 80 gemeenten in de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Het stimuleren van elektrisch vervoer is goed voor het klimaat, de luchtkwaliteit, leefbaarheid én werkgelegenheid.

Het MRA-E werkt intensief samen met publieke en private partners. Door deze samenwerking, en door kennis en kosten te delen, lukt wat de individuele partners niet lukt. Een voorbeeld hiervan is het door MRA-E organiseren van gezamenlijke aanbestedingen voor het plaatsen van laadpalen.

Het vergroten van het aantal laadpunten is een van de doelstellingen uit het Werkprogramma 2018 van MRA-Elektrisch. Komend jaar wordt de verbinding tussen de energietransitie en elektrisch vervoer verder vormgegeven, om zo elektrische mobiliteit te bevorderen. Dat gebeurt niet alleen met laadpunten, maar ook met projecten die elektrische voertuigen stimuleren, zoals elektrisch openbaar vervoer, elektrische taxi’s en  elektrisch goederenvervoer.

Maar ook moderne vormen van transport, zoals elektrische deelauto-projecten, worden gestimuleerd. Ook aan de voorkant denkt het projectbureau mee met gemeenten, bijvoorbeeld over de vraag hoe elektrisch vervoer kan worden ingepast bij gebiedsontwikkeling.

Kijk voor meer inforatie over MRA-Elektrisch op de website www.mrae.nl.

Op de foto: openbare laadpunten


advertentie