CDA-Statenfractie stelt vragen over voortgang snel internet buitengebieden

UtrechtDe Ronde Venen - De fractie CDA in de Provinciale Staten van Utrecht heeft het college van Gedeputeerde Staten vragen gesteld over de voortgang van het project voor snel internet in de buitengebieden.

Op 7 december 2015 werd het CDA-initiatiefvoorstel 'Glasvezelverbinding buitengebieden en kleine kernen' aangenomen in de Provinciale Staten. Aansluitend heeft Dialogic in opdracht van de provincie Utrecht geïnventariseerd hoeveel adressen verstoken waren van een acceptabele internetverbinding. Uit die inventarisatie bleek dat 14.000 adressen in de buitengebieden verspreid over de hele provincie, niet beschikten over zo'n acceptabele internetverbinding. 

Vervolgens hebben de provincie en 26 gemeenten op 28 september 2016 een intentieovereenkomst getekend, met als doel in de periode 2016-2019 het gehele buitengebied van de provincie Utrecht te voorzien van glasvezel.

Begin februari 2018 ging bij de eerste Utrechtse gemeenten Renswoude, Woudenberg en een deel van Utrechtse Heuvelrug als eerst de schop de grond in. Voor de buitengebieden van de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Ouder-Amstel werd de doelstelling van meer dan 50% deelname afgelopen januari bereikt. De verwachting is dat daar de eerste schop nog voor de komende zomer de grond ingaat.

De CDA-Statenfractie vindt dat inmiddels veel werk is verzet, maar ze vindt ook dat de intentieperiode 2016-2019 al ver gevorderd is. Tijd voor een update dus!

Daarom heeft de fractie aan Gedeputeerde Staten een overzicht gevraagd van de actuele status van het project. Ook wil de fractie een overzicht van gemeenten, waarvan nu al bekend is dat ze voor het einde van de intentieperiode nog geen glasvezel hebben. Mochten die er zijn, dan vraagt het CDA aan Gedeputeerde Staten wat daarvan de reden is, en wat Gedeputeerde Staten denkt daaraan te gaan doen.


advertentie