Aantal dodelijke slachtoffers woningbranden daalt landelijk

De Ronde Venen - Vorig jaar vielen bij woningbranden in den lande 28 dodelijke slachtoffers. Dat is een daling met bijna 25% ten opzichte van 2016 toen 37 slachtoffers te betreuren vielen. Roken is de belangrijkste brandoorzaak.

Die gegevens staan in het Jaaroverzicht fatale woningbranden van de Brandweeracademie. Uit dit jaaroverzicht blijkt verder dat ouderen oververtegenwoordigd zijn in de brandslachtofferstatistieken. Vorig jaar was twee derde van de slachtoffers 61 jaar of ouder, en een derde hiervan was zelfs ouder dan 80 jaar.

Jaarlijks melden zich 80.000 mensen met brandwonden bij de huisarts of huisartsenpost. Voor 1.300 slachtoffers van brandwonden is opname in het ziekenhuis noodzakelijk. Bij 768 (cijfers 2016) mensen zijn de brandwonden zó ernstig, dat opname in een van de drie brandwondencentra (Groningen, Beverwijk en Rotterdam) nodig is.

Twee derde van de fatale woningbranden is ontstaan door menselijk handelen. Lector Brandpreventie René Hagen: “Hierbij is onvoorzichtigheid bij roken (30%) de meest voorkomende brandoorzaak, gevolgd door onvoorzichtigheid bij koken (15%). Ongeveer één op de zeven fatale woningbranden (14%) is ontstaan door een technische oorzaak in elektrische apparatuur.”

In een reactie op het rapport, zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland: “Voor de brandweer bevestigt dit rapport dat we ons moeten blijven inzetten voor alles wat is gericht op het voorkomen van brand en het vergroten van zelfredzaamheid en veiligheidsbewustzijn. In heel Nederland zetten brandweercollega’s prachtige initiatieven op die ons bewust maken van de risico’s die we dagelijks lopen. Met eenvoudige maatregelen kunnen we branden voorkomen.”

Meer informatie over brandveiligheid staat op www.vrubrandweer.nl/wonen. Heeft u vragen over brandveiligheid in en om uw woning? App ze naar de brandveiligheidsexperts van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) op het mobiele telefoonnummer 06 12 95 85 99, of neem telefonisch contact op via telefoonnummer 088 878 1000 of per e-mail via voorlichting@vru.nl.


advertentie