Informatiebijeenkomst Vrije School Groene Hart in Mijdrecht

De Ronde Venen - Vrijdag 20 april a.s. organiseert het Initiatief Vrije School Groene Hart opnieuw een informatieavond voor geïnteresseerde ouders van (bijna) kleuters of oudere basisschoolleerlingen.

Thema van deze avond: de leerlijn op de vrijeschool vanaf klas 1 (zoals groep 3 in de vrijeschool genoemd wordt). Jacqueline Homan, vrijeschool-leerkracht in Bussum, zal hierover vertellen.

Naast de presentatie is er ook aandacht voor vragen over het vrijeschool-onderwijs in het algemeen en vrijeschool-kleuteronderwijs in het bijzonder. Er zal werk van leerlingen te zien zijn én er wordt natuurlijk nader ingegaan op de stand van zaken van het initiatief.

De informatieavond vindt plaats bij kinderdagverblijf-organisatie Partou aan de Oosterlandweg 16A in Mijdrecht.

De inloop is vanaf 19:45 uur en om 20:00 uur start de informatieavond.


advertentie