Amstelveen- en Uithoornlijn wordt Amsteltram

Regio - De Amstelveenlijn (de huidige lijn 51) wordt omgebouwd tot een hoogwaardige tramverbinding tussen Amstelveen Westwijk en Amsterdam Zuid. Als de ombouw in 2020 klaar is, wordt de trambaan doorgetrokken naar het centrum van Uithoorn, de Uithoornlijn. Gezamenlijk ontstaat zo de eerste regionale tramlijn in de regio, de Amsteltram. 

Voor deze vernieuwde tramverbinding hebben inwoners van Uithoorn, Amstelveen en Amsterdam
de afgelopen weken kunnen stemmen op vijf namen. Bijna 2.500 mensen hun stem uitgebracht,
waarbij de naam Amsteltram met 32% van de stemmen de winnende lijnnaam is geworden:

- Amstellandtram 25%
- Legmeerlijn 26%
- Poldertram 12%
- ViaVeenlijn 5%
- Amsteltram 32%

De naam Amsteltram is een publieksnaam, net als de IJtram. Tegen de tijd dat de tram gaat rijden, krijgt hij een nummer, net als iedere andere tramlijn in Amsterdam. De lijnnaam zal gebruikt worden wanneer gesproken wordt over de hele verbinding. De projectnamen “ombouw Amstelveenlijn” en “realisatie Uithoornlijn” blijven in de projectcommunicatie bestaan.

Binnen de gemeente De Ronde Venen bestaat een stroming die de lijn wil doortrekken naar de gemeente. In het coalitieakkoord van de partijen CDA, VVD, D66 en Seniorenpartij is opgenomen dat een strategisch plan openbaar vervoer zal worden opgesteld, om het openbaar vervoer in de gemeente te verbeteren.


advertentie