Platform Energieke Rondeveners organiseert klimaatgesprekken in Abcoude

Abcoude - Het Platform Energieke Rondeveners organiseert een serie workshops, die klimaatvriendelijke keuzes makkelijker moet maken.

De workshops worden geleid door coaches Liesbeth Tettero en Marjanke Edeling en zullen plaatsvinden in een woonkamer in Baambrugge en/of Abcoude. Meer informatie over de workshopreeks is te vinden op de website www.klimaatgesprekken.nl.

De workshopreeks start 17 mei a.s. met Klimaatgesprekken in Abcoude/Baambrugge. Deelnemers leren daar hun klimaatimpact te halveren en hierover het gesprek met anderen aan te gaan. Humor, hoop en handelingsperspectief staan hierbij centraal.

Eens per maand wordt in een kleine groep bijeengekomen om te praten over de thema’s wonen, reizen, eten, consumeren, jij en klimaatverandering en klimaatgesprekken met anderen.

Deelname aan de zes workshops kost € 30, inclusief een lees- en werkboek.

Voor belangstellenden die wel interesse hebben, maar die niet alle data kunnen, kunnen zich toch aanmelden. Er wordt dan samen nmet de organisatoren gekeken wat mogelijk is.

Stuur voor nadere informatie en/of aanmelden een e-mail naar info@energieke-rondeveners.nl.

Het platform Energieke Rondeveners bestaat uit vrijwilligers en wil burgers en ondernemers uit De Ronde Venen enthousiasmeren en activeren op weg naar een duurzame en klimaatneutrale gemeente.

Foto: Chantal Bekker


advertentie