Wethouder Schuurs ontkent achterhouden rapporten N201

De Ronde Venen - Wethouder Alberta Schuurs (VVD) ontkent dat zij rapporten uit 2017 van de provincie Utrecht en van adviesbureau Twijnstra Gudde over de toekomst van de N201 heeft achtergehouden. 

Tijdens het persgesprek afgelopen woensdagochtend in het gemeentehuis in Mijdrecht, reageerde zij kort op de schriftelijke vragen die Ronde Venen Belang (RVB) eerder deze week hierover aan het college van B&W heeft gesteld. Zij houdt vol dat het bestaan van de rapporten haar niet bekend was.

Zij zag de bedoelde rapporten pas, toen deze als bijlagen bij de schriftelijke vragen van RVB waren gevoegd. Volgens de wethouder zaten de rapporten in het 'ambtelijk verkeer' en waren zij nog niet op de 'bestuurstafel' terechtgekomen en kon zij er daardoor niet van weten.

Wethouder Schuurs gaf aan dat zij de schriftelijke vragen van RVB op korte termijn schriftelijk zal beantwoorden.


advertentie