Integrale aanpak ondersteuning mensen met afstand tot arbeidsmarkt

De Ronde Venen - De ondersteuning van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt wordt vanaf 1 januari 2019 integraal aangepakt. Het college van B&W heeft dinsdag 8 mei jl. het inrichtingsplan voor de sociale werkvoorziening vastgesteld. Daarin staat beschreven hoe de gemeente de ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking vanaf 1 januari 2019 wil organiseren.

,,Met de aanpak kunnen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter en meer integraal helpen" vertelt wethouder Alberta Schuurs. ,,Niet alleen bij het zoeken naar werk. Als het nodig is kan ook ondersteuning worden gegeven bij hoe de rest van hun leven daarop aansluit’’, zegt Schuurs.

De gemeenteraad wordt eind juni gevraagd met het inrichtingsplan in te stemmen. Naast het college van B&W van De Ronde Venen, hebben ook de colleges van Vianen, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik en Stichtse Vecht de inrichtingsplannen voor hun gemeenten vastgesteld.

De Ondernemingsraad van De Ronde Venen heeft positief over het inrichtingsplan geadviseerd.

De besluitvorming is het gevolg van veranderde wetgeving. Door de komst van de Participatiewet (Pw) kunnen mensen vanaf 2015 geen aanspraak meer maken op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Zij vallen vanaf dat moment onder de Pw. Ook mensen met een arbeidsbeperking die onder de Pw vallen biedt de gemeente beschutte werkplekken en begeleiding naar passend werk aan.

De medewerkers met een arbeidsbeperking die nu via PAUW Bedrijven aan het werk zijn en die nog onder de Wsw vallen, zijn verzekerd van passend en betaald werk tot aan hun pensioen. Wethouders Schuurs: ,,Zij komen in dienst bij één van de zes gemeenten. Aan hun arbeidsvoorwaarden verandert niets. Het overgrote deel van deze medewerkers blijft hetzelfde werk doen op dezelfde locatie als nu. Voor degenen waarvoor dit niet mogelijk is, wordt passend werk op een andere locatie gezocht.’’

Het personeel van PAUW Bedrijven dat in vaste dienst is, heeft een werkgarantie. Zij gaan werken bij de gemeente Nieuwegein, Stichtse Vecht, De Ronde Venen of voor Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). In veel gevallen blijven ze hetzelfde werk doen als nu voor dezelfde groep medewerkers met een arbeidsbeperking.

De nieuwe wet maakt het noodzakelijk dat de organisatie van de sociale werkvoorziening opnieuw vorm wordt gegeven. De groep mensen die nog onder de Wsw valt (en er al vóór 2015 aanspraak op maakte), wordt de komende jaren kleiner. Mensen gaan na verloop van tijd met pensioen terwijl de instroom is gestopt.

De gemeenteraad heeft daarom in september vorig jaar besloten PAUW Bedrijven op te heffen. De Wsw-werknemers van de zes gemeenten waren bij PAUW Bedrijven ondergebracht. In de
inrichtingsplannen die nu naar de gemeenteraden zijn gestuurd, staat beschreven hoe de nieuwe
organisatie van de sociale werkvoorziening er uit komt te zien.

Die nieuwe structuur omvat dus zowel mensen uit de voormalige Wsw als mensen die onder de Pw vallen. De zes gemeenten trekken in het vervolg gedeeltelijk met elkaar op. In de stichting Schoonmaak gaan vijf gemeenten samenwerken. In de stichting Groen en Beschut werkt De Ronde Venen samen met Stichtse Vecht. De administratie en organisatie van de werkgeverstaken doen de gemeenten gezamenlijk.

Uitgangspunt van het inrichtingsplan in De Ronde Venen is dat er zoveel mogelijk maatwerk wordt geleverd. ,,Mensen vielen vroeger onder de Wsw of Wajong en nu onder de Participatiewet. Mogelijk wordt het in de toekomst weer anders. Als gemeente hebben we altijd de zorg om deze kwetsbare groep te ondersteunen", licht wethouder Schuurs toe.

,,Met het inrichtingsplan kunnen we dat op een integrale manier doen, door mensen centraal te zetten. Dat doen we door met de persoon zelf en de direct betrokkenen elke keer te kijken, wat voor die persoon de best passende vorm van arbeid is’’, zegt wethouder Schuurs.

,,Ik ben ook heel blij dat het Werkcentrum verhuisd is naar het Lokaal aan de Rondweg en dat het met twaalf vaste mensen en vier inhuurkrachten nu aan de slag is voor alle mensen in de Participatiewet. Zij werken al voor de groep mensen met beperkingen die sinds 2015 is ingestroomd en zij zijn ook goed voorbereid op de taak die op hen afkomt’’, besluit wethouder Schuurs.

De inrichtingsplannen zijn openbaar en zijn te raadplegen op www.toekomst-grsw.nl.

Op de foto: het Werkcentrum aan de Rondweg in Mijdrecht


advertentie