Informatieavonden over gezamenlijke aankoop zonnepanelen

De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen organiseert samen met het Regionaal Energieloket dit jaar opnieuw een actie waarbij inwoners gezamenlijk zonnepanelen aankopen en laten installeren. Om inwoners over de mogelijkheden te informeren, vinden in Mijdrecht, Vinkeveen en Abcoude, op achtereenvolgens 29 mei en 6 en 26 juni informatieavonden plaats.

Vorig jaar bezochten honderden inwoners de informatiebijeenkomsten en werden duizenden zonnepanelen aangeschaft en geplaatst op daken in De Ronde Venen.

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in ons leven. Steeds meer mensen spannen zich actief in om op een verantwoorde wijze met grondstoffen en energie om te gaan. Daarom heeft de gemeente De Ronde Venen ook besloten zich in te spannen om per 2040 volledig duurzaam te zijn. 

,,Een volledig duurzame gemeente bereiken we alleen als inwoners, bedrijven en gemeente zich
daarvoor gezamenlijk inspannen’’, zegt wethouder Kiki Hagen (Duurzaamheid). ,,Dat kan al met kleine stappen, zoals het goed scheiden van afval en door vaker de fiets te pakken. Ook het plaatsen van zonnepanelen op het dak is een belangrijke stap. Niet alleen is dat een duurzame manier van energie opwekken, maar het zorgt er ook voor dat we minder fossiele energiebronnen gebruiken. Het levert onze inwoners ook een financieel voordeel op. Met de groepsaankoop ondersteunen we als gemeente, samen met het Energieloket, inwoners die deze stap willen maken.’’

Door gezamenlijk zonnepanelen in te kopen genieten inwoners van extra inkoopvoordeel. De gemeente heeft samen met het Regionaal Energieloket een selectie gemaakt uit verschillende leveranciers en installateurs. 

Als inwoners zich aanmelden, maakt de installateur een afspraak om langs te komen en de  situatie in de woning te bekijken. Vervolgens wordt een persoonlijke offerte gemaakt. Op basis daarvan kan worden besloten al dan niet deel te nemen.

De gemeente heeft het Regionaal Energieloket gevraagd de groepsaankoop te organiseren.

Kijk voor meer informatie op: www.regionaalenergieloket.nl/de-ronde-venen.


advertentie