Alzheimer Café Abcoude over langer thuiswonen met dementie

Abcoude - Op woensdag 23 mei wordt tijdens het Alzheimer Café Abcoude stilgestaan bij de (on)mogelijkheden, de voor- en nadelen en bedenkingen bij de hulpmiddelen die het mogelijk maken langer thuis te blijven wonen met dementie.

Deze avond vindt plaats bij Tympaan-De Baat aan het Dorpszicht 22 in Abcoude. De zaal is open vanaf 19:00 uur. De avond begint om 19:30 uur en eindigt om 21:00 uur.

Het is geen nieuws dat het aantal mensen met dementie snel groeit. Tegelijkertijd is er een maatschappelijke trend om langer in de vertrouwde omgeving van het eigen huis te blijven wonen. 

Dat heeft in de afgelopen jaren geleid tot een steeds uitgebreider aanbod van hulpmiddelen die dit op een veilige manier mogelijk maken. Vooral de technische ontwikkelingen staan wat dat betreft niet stil. Van de deurbel die een foto maakt van degene die aan de deur is, tot sensoren die informatie doorsturen als dat nodig is.

Gastspreker Remy Zonneveld van Sensara zal informatie geven en ook zal de gespreksleider met hem de dialoog aangaan.

Alzheimer Café Abcoude is een laagdrempelige ontmoetingsplaats in Abcoude om mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, vrienden en andere belangstellenden informatie te geven over dementie, de gevolgen ervan en de kansen. Er staat elke 2 maanden een ander thema centraal.

De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.

Neem voor meer informatie telefonisch contact op met het Steunpnt Mantelzorg van Tympaan-De Baat op telefoonnummer (0297) 23 02 80 of per e-mail via mantelzorg@stdb.nl. Bezoekers van het Alzheimer Café die gebruik willen maken van de vervoersservice Automaatje, kunnen telefonisch contact opnemen met het Servicepunt De Ronde Venen op telefoonnummer  (0297) 58 76 00.


advertentie