Maak het erfgoed in De Ronde Venen wereldberoemd!

De Ronde Venen - De provincie Utrecht staat vol met getuigen van haar bijzondere geschiedenis. Dit noemen we het Utrechts erfgoed.

Ook De Ronde Venen heeft veel erfgoed binnen haar gemeentegrenzen. Soms zijn deze overblijfselen goed te zien en bekend, denk aan de forten, dijken en het gemaal De Ruiter. Ander erfgoed, zoals de cellen in de kerk van Abcoude en de prachtige plafonds in de buitenplaatsen, zijn veel minder bekend.

Helpt u mee ons erfgoed beter in de schijnwerpers zetten en (wereld)beroemd te maken?

De provincie Utrecht roept iedereen op om ideeën in te zenden om erfgoed in de provincie wereldberoemd te maken. Het gaat om ideeën die het erfgoed in de provincie Utrecht in het zonnetje zetten en die verfrissend/beeldend zijn. De uitwerking is vormvrij.

Het idee mag gerelateerd zijn aan zowel materieel als immaterieel erfgoed. Denk naast gebouwen en landschappen dus ook aan verhalen, aan tradities, aan schilderijen, aan bomen, aan rituelen, aan muziek en archeologie.

De inzenders maken kans op de hoofdprijs van € 2.500 en de Utrecht Wereldberoemd-fiets.

Kijk voor meer informatie op www.utrechtwereldberoemd.nl. Op deze site staat ook een filmpje met burgemeester Maarten Divendal bij Fort Nigtevecht, waarin hij een inkijkje geeft in deze erfgoedparel in De Ronde Venen.

Iedereen kan meedoen! Ideeën inzenden kan van 12 mei t/m 15 juli 2018 via de website  www.utrechtwereldberoemd.nl.


advertentie