CU-SGP wil voetgangers- en/of fietsbrug over Rondweg Mijdrecht

Mijdrecht - De fractie ChristenUnie-SGP (CU-SGP) in de gemeenteraad van De Ronde Venen wil dat de gemeente onderzoekt wat de mogelijkheden zijn voor een voetgangers- en/of fietsbrug over de Rondweg in Mijdrecht. Dat schrijft de fractie in een persbericht.

Op woensdag 30- en donderdag 31 mei a.s. wordt in de gemeenteraad de Kadernota 2019  besproken. Bij die behandeling zal de CU-SGP ook een tweetal moties indienen met het oog op de bevordering van het fietsgebruik.

De eerste motie vraagt het college van B&W op doorgaande fietspaden de voorrangsregels zo aan te passen, dat de fietser voorrang heeft. “We willen een zo duurzaam mogelijke gemeente zijn en daar hoort bevordering van het fietsgebruik bij” stelt fractievoorzitter Wim Stam.

De CU-SGP vindt het vreemd dat op een aantal doorgaande fietsverbindingen de fietser moet
stoppen voor de (afslaande) auto. Als voorbeeld noemt Stam de kruising Molenland-Padmosweg /Bozenhoven en de kruising Oosterlandweg/Viergang in Mijdrecht. Daarom wil de CU-SGP dat
deze situaties worden aangepast om zo de fiets ruim baan te geven.

Daarnaast geeft dat volgens de fractie ook het signaal af aan de automobilist, dat hij meer rekening moet houden met de fietser. Die wordt in de plannen van de CU-SGP, als het ware een belangrijkere verkeersdeelnemer met een voorkeurbehandeling. 

De tweede motie van de CU-SGP gaat over de Rondweg in Mijdrecht, waar nu op meerdere plekken de weg overgestoken moet worden, terwijl dit één van de drukste gemeentelijke wegen in de gemeente is. Als straks op de Stationslocatie een 80-tal woningen gebouwd gaat worden, deels ook voor senioren, dan is een veilige oversteek van groot belang.

“Bij een recente bespreking over de bouwprojecten heb ik daarom geopperd om te onderzoeken of je de oversteek niet kunt bundelen via een voetgangers/fietsbrug” aldus Ton van Sligtenhorst, fractie-assistent Ruimtelijke Ordening. Van Sligtenhorst: “Er is een hoogteverschil tussen de Stationsweg dan wel het pad achter het pand van Event Station en het lager gelegen gedeelte rondom de rotonde, dus dat zou mogelijk moeten zijn”.

Waar die brug precies moet komen en hoe die het beste gesitueerd moet worden zal dat verdere onderzoek moeten uitwijzen.

Volgens het persbericht van de CU-SGP lijken ook andere fracties in de gemeenteraad hier wel oren naar te hebben en dus zal de CU-SGP een motie indienen om hier verder onderzoek naar te doen.

Een bijkomend voordeel is nog, dat dan mogelijk ook een veilige ontsluiting van de Nutslaan gerealiseerd kan worden.

Op de foto: een sfeerimpressie van de mogeilijke voetgangers- en/of fietsbrug


advertentie