SGP-Statenfractie dient motie in over wijzigingen scholierenlijn

Utrecht/De Ronde Venen - De statenfractie SGP meldt ons in een e-mail dat zij naar aanleiding van ons artikel over de wijzigingen die vervoersmaatschappij Syntus Utrecht wil aanbrengen in de scholierenlijn naar Gouda, een motie zal indienen in de provinciale staten van Utrecht. Deze motie wordt ondersteund door de Statenfractie ChristenUnie.

In de motie wordt het college van Gedeputeerde Staten verzocht 'zo spoedig mogelijk en in samenspraak met het Driestar College en de betrokken gemeenten, in overleg te treden met Syntus om dit besluit te laten terugdraaien.'

Op dit moment rijden er twee scholierenlijnen, de huidige buslijnen 646 en 647, rechtstreeks vanaf Mijdrecht, via Wilnis, Kamerik, Woerden en de A12 naar Gouda. Daarmee hebben dagelijks ca. 100 tot 150 leerlingen (waarvan een groot deel uit De Ronde Venen) een directe busverbinding naar hun school daar, het Driestar College.

Syntus Utrecht wil de buslijnen inkorten tot aan het NS-station in Woerden, vanwaar de leerlingen dan met de trein naar Gouda moeten reizen. Syntus beoogt daarmee een betere inzet van bussen in de provincie Utrecht. Syntus zegt verder dat de bussen nu op de A12 regelmatig in de file staan en te laat bij school aankomen. De verbinding met de trein vanaf Woerden is naar het oordeel van Syntus sneller.

De voorgestelde wijziging van de scholierenlijnen heeft voor grote onrust gezorgd onder ouders, scholieren en het Driestar College. Ouders kunnen door de wijziging van de buslijnen geconfronteerd worden met een aanzienlijke stijging van de vervoerskosten van hun kinderen naar Gouda.

De fractie ChristenUnie-SGP in de gemeenteraad van De Ronde Venen diende tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering een motie in, waarin het college van B&W werd verzocht in overleg te treden met Syntus. De voltallige gemeenteraad schaarde zich achter de motie, die dan ook unaniem werd aangenomen.

Klik op de link onder dit artikel om de motie van de Utrechtse SGP-statenfractie te kunnen lezen.


advertentie