Profielschets nieuwe commissaris van de Koning naar minister

Utrecht/Den Haag - De voorzitter van de vertrouwenscommissie Kees de Kruijf heeft de profielschets voor de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Utrecht aangeboden aan Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren.  De profielschets is in de Provinciale Statenvergadering van 11 juni jl. besproken met de minister en vervolgens unaniem vastgesteld. Op dinsdag 12 juni jl. heeft de minister de vacature opengesteld.

De provincie Utrecht zoekt een nieuwe commissaris van de Koning, een vooruitstrevend bestuurder, vrouw of man, die alle inwoners vertegenwoordigt. Als innemend boegbeeld past de commissaris bij alles waar de provincie Utrecht voor staat. Dat is belangrijk, want alleen zo is de nieuwe commissaris 'een geloofwaardig ambassadeur voor onze prachtige, dynamische provincie', zo staat in de profielschets.

De commissaris die wordt gezocht geeft op eigentijdse wijze invulling aan een traditioneel ambt. Samen met Provinciale- en Gedeputeerde Staten zet de commissaris de lijnen voor de toekomst uit.

Op basis van de input van inwoners en gesprekken met verschillende maatschappelijke organisaties en bestuurders in Utrecht, is de profielschets opgesteld. De vacature wordt gepubliceerd in de Staatscourant en staat open tot 16 juli a.s.

Op basis van de reacties stelt de minister kandidaten voor aan de vertrouwenscommissie van Provinciale Staten. Provinciale Staten beslissen als geheel over wie zij willen voordragen als nieuwe commissaris. De commissaris wordt benoemd bij koninklijk besluit op voordracht van de minister. 

De planning is dat in het najaar van 2018 bekend is wie de nieuwe commissaris wordt. Hij of zij volgt dan de huidige commissaris van de Koning Willibrord van Beek op, die op 1 februari 2019 a.s.  vertrekt.

Klik op de link onder dit artikel om de hele profielschets te lezen en/of te downloaden.


advertentie