Twee gemeenten één sportpark

Regio - Twee sportparken in de gemeente Utrecht en één in de gemeente Stichtse Vecht liggen niet alleen aaneengesloten, maar voldoen alle drie niet meer aan de eisen. Herontwikkeling is nodig. Beide gemeenten stapten over de gemeentegrenzen heen en besloten er één sportparkgebied van te maken: Zuilense Vecht.

Een sloot aan de Zuilenselaan in het sportparkgebied vormt nu nog de afscheiding tussen de sportparken Elinkwijk en Zuilen (beide in Utrecht) en Daalseweide (Stichtse Vecht). Maar dat duurt niet lang meer. Binnenkort komt daar een bruggetje te liggen dat beide gemeenten verbindt. En belangrijker: dat toegang biedt aan het hele sportparkgebied. Omrijden naar een andere gemeente om van het ene sportpark in het andere te komen, hoeft dan niet meer.

Het bruggetje doet meer dan fysiek verbinden. Het symboliseert eveneens de samenwerking tussen de twee gemeenten bij de herontwikkeling van het sportparkgebied. Die herontwikkeling was nodig ook. Daalseweide bijvoorbeeld kent veel natuurgrasvelden. Wieke van Mourik, projectleider ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Stichtse Vecht: "Door regenval zijn die vaak onbespeelbaar. We hebben dan een tekort aan sportvelden. De aanleg van kunstgrasvelden kan soelaas bieden. Dan kunnen we ook nog eens toe met minder velden." 

De parken Elinkwijk en Zuilen kampen met tegenovergestelde problemen. Adriaan van Doorn, projectmanager van de gemeente Utrecht voor Zuilense Vecht: "Bij ons is juist sprake van onderbezetting. We hebben vooral veel meer voetbalvelden dan nodig."

De sportparken beslaan gedrieën een groot oppervlakte met twintig voetbalvelden, twee tennisparken, korfbal- en beachvolleybalvelden en twee sporthallen, inclusief kegelaccommodatie.

Naast onder- en overbezetting speelt nog een ander probleem. Van Doorn: "De parken maken een ontoegankelijke indruk. Overal staan hekken omheen en ’s avonds laat is het vaak een hangplek rond het sportparkengebied."

Beide gemeenten wilden een sportparkgebied dat beter voldoet aan de wensen van sportclubs en sporters en dat beter toegankelijk is, ook voor de omliggende woonbuurten. Van Mourik: "Op de natuurgrasvelden die overschieten door de komst van kunstgrasvelden, zouden huizen gebouwd kunnen worden, zo bedachten we."

Maar dat gaat niet zomaar. Het sportparkgebied valt namelijk buiten de zogeheten rode contour, het gebied waarbinnen volgens de provincie Utrecht huizen mogen staan. Daarbuiten geldt haar beleid voor landelijk gebied.

Lobbyen bij de provincie Utrecht was dus nodig. Stichtse Vecht en Utrecht beseften dat eendracht macht maakt. Van Mourik: "De gezamenlijke bezoeken van ambtenaren van beide gemeenten zijn in feite het begin van gemeentelijke samenwerking. Ze waren succesvol, want we kregen voor elkaar dat de rode contouren verlegd mogen worden. Dat onder de voorwaarde dat kwaliteitsverbetering van de sportparken ons doel was en dat beide gemeenten één gebiedsvisie zouden maken."

Op ambtelijk gebied werken Stichtse Vecht en Utrecht nu ongeveer een jaar samen. Dat doen ze op basis van een samenwerkingsovereenkomst waarin onder meer staat dat beide gemeenten aan hetzelfde doel werken. Daarnaast bevat die overeenkomst het aantal ambtelijke uren dat de gemeenten eraan spenderen. Van Mourik: "De overeenkomst loopt tot aan het moment dat de gebiedsvisie door beide gemeenteraden is vastgesteld. Dat is waarschijnlijk zeer binnenkort. Daarna volgt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, die wordt getekend door wethouders van beide gemeenten."

De gemeenten werken dus veel samen in hun gezamenlijke belang de sportparken te vernieuwen. Maar beide gemeenten verzorgen hun eigen financiële onderbouwing. Van Mourik: "Gemeenten kunnen immers alleen investeringen doen die gelden voor hun eigen grondgebied. Het oprichten van een gezamenlijke ontwikkelingsmaatschappij was een alternatief, maar daarvoor is het totale project toch te gering van omvang." 

De ambtelijke samenwerking tussen Utrecht en Stichtse Vecht loopt al een tijdje. Naar tevredenheid, vinden zowel Van Mourik als  Van Doorn. Natuurlijk zijn er in de praktijk verschillen. Utrecht is veel groter en kent meer specialisaties en tussenlagen. Van Mourik: "Als we het bijvoorbeeld over duurzaamheid hebben, is er één ambtenaar van Stichtse Vecht beschikbaar en kan de gemeente Utrecht kiezen uit zes specialisten. In het begin was dat wel wennen, maar nu gaat het beter."

Beide ambtelijke organisaties kunnen nog een tijdje goed oefenen, want sportparkgebied Zuilense Vecht is waarschijnlijk pas rond 2023 helemaal gereed. Daar hebben beide gemeenten dan ook iets voor: een modern en efficiënt gebruikt sportgebied, niet alleen voor sportclubs maar ook voor individuele sporters. Van Doorn: "Niet zozeer een sportpark dus, maar meer een sportief park."

Bron: vng.nl


advertentie