College gaat op kennismakingstoernee langs de kernen

De Ronde Venen - Kennismaken met het nieuwe college van burgemeester en wethouders? Dat kan!

Vanaf 3 juli bezoekt het college alle dorpen in De Ronde Venen om zich daar nader voor te stellen en met inwoners te spreken. De bezoeken zijn, volgens een persbericht van de gemeente,  'een mooie gelegenheid de bestuurders beter te leren kennen en met hen van gedachten te wisselen'.

In maart van dit jaar zijn verkiezingen geweest voor de gemeenteraad. In de weken daarna is een
coalitieakkoord opgesteld en een nieuw college van burgemeester en wethouders gevormd. Het nieuwe college wil samen met inwoners, bedrijven en organisaties werken aan een prettige en veilige gemeente om te wonen en te werken.

Daarom worden komende tijd in alle dorpen van de gemeente inloopbijeenkomsten georganiseerd, zodat inwoners en college met elkaar kennis kunnen maken. 

De bijeenkomsten beginnen om 19:00 uur en duren tot ongeveer 21:00 uur. Inwoners kunnen de bijeenkomsten bezoeken op het moment dat het hen schikt. Om 19:45 uur heet burgemeester Maarten Divendal alle aanwezigen welkom en stelt hij de collegeleden nader voor. Daarvoor en daarna kan op een informele wijze nader kennis worden gemaakt met de burgemeester en de wethouders Rein Kroon, Alberta Schuurs, Kiki Hagen en Marja Becker.

Ook zijn er informatiestands waar meer informatie te krijgen is over onderwerpen als veiligheid, afval en groen, wonen en economie, recreatie, duurzaamheid, zorg en ondersteuning.

De eerste bijeenkomst is op dinsdag 3 juli in De Vijf Bogen in Baambrugge. Na de zomer is de eerstvolgende bijeenkomst op 5 september in het Piet Mondriaangebouw in Abcoude. Op 25 september is het college in Wilnis. De overige data en locaties worden nog gepland.

Fotobijschrift: vlnr: gemeentesecretaris Lilian Schreurs, wethouder Alberta Schuurs, burgemeester Maarten Divendal, en de wethouders Rein Kroon, Kiki Hagen en Marja Becker.


advertentie