RVB stelt vragen over aanleg bushalte en oversteekplaats in Vinkeveen

Vinkeveen - De gemeenteraadsfractie Ronde Venen Belang (RVB) heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de aanleg van een bushalte op de Mijdrechtse Dwarsweg en een daarbijbehorende oversteekplaats, zo laat de fractie in een persbericht weten.

Voormalig wethouder Anco Goldhoorn schrijft dat al enige tijd werkzaamheden plaatsvinden vlakbij de ingang van het Molmpark in Vinkeveen. Volgens Goldhoorn wordt daar een bushalte met bijbehorende oversteekplaatsen aangelegd.

De RVB-fractie wil onder meer van het college weten wie de opdrachtgever is van de aanleg van deze bushalte en waarom specifiek voor deze plek zo dichtbij de bocht is gekozen. Ook wil de fractie weten of de bushalte toegankelijk is volgens het VN-verdrag handicap. 

Verder wil RVB weten of de bushalte bedoeld is als aanvulling op het aantal bestaande bushaltes, of dat deze dient ter vervanging van een bushalte in Vinkeveen. De fractie wil bovendien weten of deze nieuwe bushalte wel in de strakke dienstregeling van Syntus Utrecht past.

Tenslotte vraagt de fractie of de bushalte ruimte biedt om fietsen te plaatsen, en of over de aanleg van de bushalte etc. overleg heeft plaatsgevonden met direct betrokkenen, zoals o.m. de sportverenigingen.

Ten aanzien van de vraag of sprake is van een veilige situatie ter plekke, wil RVB weten of het college van B&W de stelling van RVB deelt dat veiligheid voor alle verkeersdeelnemers een groot goed is en dat alles moet worden gedaan om deze te bevorderen.

Op dit punt wil de fractie van het college weten of het niet vindt dat door het groen rondom het sportpark de situatie erg onoverzichtelijk is en dat deze door de verkeerstoename vanuit Vinkeveld nog slechter is geworden.

RVB vindt dat oversteekplaatsen op deze plaats de verkeersveiligheid in gevaar brengen, zowel voor overstekende (brom)fietsers en rolstoelers, maar ook voor automobilisten. De fractie wil daarom beargumenteerd van het college weten waarom voor deze plaats is gekozen.

Goldhoorn wijst het college van B&W erop dat voetbalvereniging Hertha niet alleen een aantal jaren geleden, maar ook kortgeleden nog gevraagd heeft naar een veilige oplossing. Deze zou gerealiseerd kunnen worden door een extra bruggetje te bouwen tussen de velden van de Vinken en VLTV, waar alleen fietsers en wandelaars over kunnen. Volgens RVB kunnen zo alle kinderen vanuit Westerheul, Vinkeveld en Zuiderwaard bij zowel de Vinken, Hertha als bij VLTV komen.

In dat kader wil RVB van het college weten of, en zo ja wanneer deze gesprekken met Hertha hebben plaatsgevonden en of het college het standpunt van Hertha deelt dat dit voorstel de verkeersveiligheid echt bevordert. Tenslotte vraagt RVB wat de vervolgacties van het college zijn.

Tenslotte vraagt RVB of het college het voorstel van Hertha om spiegels te plaatsen bij de uitgang van de parkeerplaats. Op drukke dagen is het volgens RVB bijna onmogelijk de Mijdrechtsedwarsweg op te rijden en half op het fietspad het verkeer op die Mijdrechtsedwarsweg te zien.

Klik op de link onder dit artikel om de vragen van RVB te kunnen lezen en/of te downloaden.


advertentie