Argon-terreinen rookvrij

Mijdrecht - Met ingang van 1 september a.s. mag op de terreinen van SV Argon niet meer gerookt worden. Dat meldt het bestuur van Argon op de website van de club.

Met dit besluit voldoet het bestuur aan de wens van 70% van de leden die reageerden op de enquête over een rookvrije accommodatie, die eind maart van dit jaar werd gehouden. Met die enquête, die was opgesteld door de KNVB in samenwerking met o.a. de Hartstichting, was vrij eenvoudig het draagvlak in kaart te brengen onder de leden en de ouders/verzorgers voor een rookvrije vereniging.

De enquête werd uiteindelijk 418 keer ingevuld. Daarbij bleek dat circa 70% van de respondenten voorstander is van een rookvrije vereniging. Deze uitkomst ligt in lijn met de ambitie van het Argon-bestuur een gezonde, sportieve leefomgeving te bevorderen. Hieruit volgt dat op een sportterrein waar kinderen aan het sporten zijn, roken niet thuis hoort.

Het Argon-bestuur wijst er verder op dat FC Aboude en Hockey Vereniging Abcoude de club al zijn voorgegaan. Het verwacht dat meer sportverenigingen deze voorbeelden zullen volgen.

Het bestuur heeft daarom besloten dat met ingang van 1 september 2018 niet alleen binnen niet, maar ook buiten niet gerookt mag worden. Er zal op de accommodatie ook geen faciliteit voor rokers gecreëerd worden. Bezoekers van de accommodatie die toch willen roken, zullen dat buiten het hek moeten doen, liefst ook buiten het parkeerterrein, dit omdat het parkeerterrein een verzamelpunt is voor veel (jeugd)teams bij uitwedstrijden. 

Het bestuur schrijft dat het zich terdege realiseert dat dit verbod niet voor iedereen makkelijk zal zijn. De belangrijkste reden voor dit verbod is dat roken uit het zicht van kinderen moet worden gehouden. Zien roken doet roken, besluit het Argon-bestuur de mededeling op de website.

Of- en hoe het rookverbod wordt gehandhaafd, meldt de Argon-website niet. 


advertentie