Meepraten over natuurontwikkeling Marickenland

De Ronde Venen - De gebiedscommissie Utrecht-West gaat starten met de natuurontwikkeling van Marickenland: volgens haar een uniek natuurgebied met rietland, nat grasland en bloemrijk grasland.

Speciaal voor omwonenden en belangstellenden organiseert de gebiedscommissie op 15 september a.s. een informatiedag. Tijdens die dag laat ze de plannen voor het natuurgebied zien. De gebiedscommissie schrijft benieuwd te zijn naar wat men van de plannen vindt. Reacties, tips en wensen neemt ze zoveel mogelijk mee in de verdere planontwikkeling.

Aan de invulling van het programma wordt overigens nog hard gewerkt.

De informatiedag over Marickenland wordt gehouden in het clubhuis van Scouting Eliboe aan de Bonkestekerweg 3 in Vinkeveen. Omwonenden en belangstellenden zijn daar tussen 10:00 en 16:00 uur van harte welkom.

Marickenland wordt onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en vormt zo een belangrijke schakel voor vele planten en diersoorten die het goed doen in natte natuur, zoals orchideeën en de grote ratelaar, de purperreiger, de kiekendief en zelfs de otter.

Volgens de gebiedcommissie zullen mensen ook profiteren van het natuurgebied. Het gebied wordt namelijk toegankelijk gemaakt voor recreatie, waardoor iedereen van de natuur kan genieten. Daarnaast zal het gebied fungeren als opvangplaats voor het regenwater dat door de klimaatverandering steeds vaker in heftige buien valt.

Kijk voor meer informatie over de ontwikkeling van Marickenland op www.marickenland.nu.


advertentie