D66: 'ook in augustus papier inzamelen'

De Ronde Venen - D66 De Ronde Venen vindt dat ook in de maand augustus oud papier opgehaald moet worden, schrijft het in een persbericht. 

Twee jaar geleden trok de gemeente zich terug uit de papierophaaldienst en werden verschillende verenigingen en organisaties gevraagd het papier op te halen. Bij die overgang daalde de frequentie van ophalen al. 

Ook pleitte D66 voor een hogere frequentie van oud papier ophalen. Dit om te voorkomen dat teveel oud papier belandt in het restafval en op die manier niet gerecycled kan worden.

Fractielid Cees van Uden herinnert zich dat de wethouder aangaf dat er maar liefst 12 verenigingen waren die het papierafval konden ophalen. Toch wordt nu aangegeven dat er deze zomerperiode geen vrijwilligers zijn.

Cees van Uden: “Wij vragen de verenigingen met al haar vrijwilligers, toch een ophaal te doen in augustus”. Als dit niet haalbaar is, vindt D66, kan de gemeente gevraagd worden invallers te regelen.

Het D66-fractielid zet zijn woorden meteen kracht bij: “Ook D66 is bereid als vrijwilliger achter de
wagen te hangen. Verenigingen zijn daarmee geholpen en de afvalscheiding blijft intact”


advertentie