Inkorting Driestar-lijnen onder de aandacht Tweede Kamer

Regio - De voorgestelde inkorting van de Driestar-lijnen is onder de aandacht gebracht bij partijen in de Tweede Kamer, meldt de fractie ChristenUnie-SGP in een persbericht.

Eind mei werd bekend dat Syntus en de provincie Utrecht het voornemen hebben de scholierenlijnen 646 en 647 naar het Driestar College in Gouda drastisch in te korten. Een besluit met grote gevolgen voor de ca. 150 kinderen en hun ouders, voor een groot deel afkomstig uit De Ronde Venen. 

Het gaat daarbij merendeels om leerlingen die vanwege hun geloofsovertuiging het Driestar College in Gouda bezoeken. Het Driestar College is een christelijke scholengemeenschap op reformatorische grondslag. De gemeente is verplicht te zorgen voor vervoer van leerlingen, waarbij de gemeente eventueel ook een deel van de kosten van het leerlingenvervoer vergoedt.

Het voornemen is de bus niet meer verder te laten rijden dan het NS-station in Woerden, waar de
leerlingen dan met de trein verder moeten naar Gouda. Hoewel dat een logische stap lijkt te zijn, zijn de gevolgen groot.

Enerzijds hebben die betrekking op de kosten, die per kind mogelijk met ca. 80 tot 90% stijgen. “In euro’s betekent dat ten minste zo’n € 700 per jaar, maar als je meerdere kinderen hebt die gebruikmaken van deze lijn, dan kunnen die kosten al snel oplopen tot 2 a 3 duizend euro per gezin” geeft Wim Stam fractievoorzitter van CU-SGP aan.

Anderzijds zijn er vragen over de haalbaarheid, met name de vraag of NS in de spits zo’n groot aantal extra passagiers kan verwerken, dan wel hoe de kinderen op school komen bij uitval van de trein tussen Woerden en Gouda.

Inmiddels is de kwestie ook al besproken in de commissie Mobiliteit van de Provinciale Staten Utrecht en hebben de fracties van de ChristenUnie en van de SGP vragen hierover gesteld aan de gedeputeerde.

Ook in andere gemeenten krijgt dit aandacht. Zo werd afgelopen dinsdag in Stichtse Vecht nog een motie over deze kwestie aangenomen.

CU-SGP heeft begin deze week op haar website al een vervolgartikel geplaatst, waarin de ontwikkelingen van de afgelopen weken worden geschetst. 

Een deel van de oplossing ligt mogelijk bij het rijk, want de forse kostenstijging wordt veroorzaakt doordat er geen tariefintegratie is tussen NS enerzijds en het lokaal/regionaal busvervoer anderzijds. “Daarom hebben we ons ook tot onze Tweede Kamerfracties gewend”, vervolgt Stam. “We hebben hen deze kwestie voorgelegd en hebben hen gevraagd of zij mogelijkheden zien om een rol te spelen om die tariefintegratie mogelijk te maken”.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat de Kamerleden Van der Graaf (vervoer) en Bruins (onderwijs) hierover vragen hebben gesteld aan de staatsecretaris voor Infrastructuur Van Veldhoven en aan minister Slob voor Onderwijs. Daarin vragen de Kamerleden of beide bewindslieden een (bijna) verdubbeling van kosten ook niet erg onredelijk vinden en of zij in overleg willen treden met de betrokken partijen om dat probleem op te lossen. 

De ChristenUnie-SGP wacht de uitkomsten hiervan met spanning af.


advertentie