'Simulatie belooft betere doorstroming N201'

'Simulatie belooft betere doorstroming N201'

De Ronde Venen - De eerste resultaten van een simulatie met intelligente verkeerslichten op de N201 zijn bekend.

Goedopweg.nl schrijft op haar website dat de eerste simulatieresultaten met intelligente verkeerslichten op de N201 uitwijzen dat de doorstroming van autoverkeer op de weg tussen Uithoorn en Vreeland verbetert met 25%.

Intelligente verkeerslichten kunnen aankomend verkeer via apps en navigatiesystemen herkennen en kunnen aan de hand daarvan reageren op de actuele verkeersdrukte. Goedopweg werkt met de inzet van intelligente verkeerslichten aan het verbeteren van de doorstroming om de regio Utrecht leefbaar en bereikbaar te houden. 

Dennis Straat, gedeputeerde mobiliteit bij de provincie Utrecht: “Ik ben blij met de eerste resultaten. Die maken aannemelijk dat intelligente verkeerslichten de doorstroming op de drukke N201 gewoonweg verbeteren en zorgen voor minder vervuiling en geluidsoverlast. Deze voordelen moeten we snel in de praktijk gaan behalen.”  

Goedopweg heeft een simulatietest gedaan om het potentieel van intelligente verkeerslichten op de N201 tussen Uithoorn en Vreeland te meten. Op basis van de huidige verkeersdrukte in de ochtend- en avondspits is gemeten wat de wachttijden zijn met de huidige verkeerslichten en wat de intelligente verkeerslichten hieraan kunnen verbeteren.

Uit de test blijkt dat intelligente verkeerslichten in beide richtingen zorgen voor 15% minder wachttijd in de ochtendspits en voor 25% minder wachttijd in de avondspits. Voor reizigers op de N201 kan dit meer dan vijf minuten reistijd schelen!

Deze tijdwinst wordt vooral behaald doordat intelligente verkeerslichten op de elf kruispunten op de N201 tussen Uithoorn en Vreeland beter op elkaar afgestemd zijn en beter anticiperen op aankomend verkeer. Hierdoor kunnen onnodige start- en stopbewegingen worden beperkt, waardoor brandstof wordt bespaard en daardoor de CO2-uitstoot beperkt.

Uit de simulatie blijkt dat met name ter hoogte van het kruispunt N201 – Hofland bij hotel Mijdrecht de wachttijd vermindert. Op deze locatie vermindert in de avondspits ook de filevorming vanuit Uithoorn richting Hofland aanzienlijk. Ter hoogte van de overige kruispunten blijven de wachttijden veelal gelijk of is sprake van een kleine verbetering.

Nu de eerste simulatieresultaten veelbelovend zijn, installeert de leverancier van de intelligente verkeerslichten, Dynniq, de intelligente verkeerslichten vanaf september op de N201. Hierna meet Goedopweg de concrete effecten op de doorstroming in de praktijk. 

Goedopweg start vanaf oktober ook een pilot op de N201 om aan te tonen dat het mogelijk is lokaal vrachtverkeer beter te laten doorstromen. Dit gebeurt door een speciale app toe te voegen aan de boordapparatuur van vrachtwagens van Brouwer Transport uit Mijdrecht.

Intelligente verkeerslichten zien hierdoor de vrachtwagens aankomen en vervolgens de groentijd verlengen, om zo start- en stopbewegingen te beperken, de CO2-uitstoot terug te dringen en geluidsoverlast te verminderen.

De landelijke uitrol van de intelligente verkeerslichten maakt onderdeel uit van het Partnership Talking Traffic, een publiek-private samenwerking, waarbij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zo’n zestig regionale en lokale overheden en zo’n twintig marktpartijen werken aan innovatieve verkeerstoepassingen, met gebruik van data-uitwisseling en connectiviteit als belangrijkste pijlers.

Goedopweg maakt onderdeel uit van dit samenwerkingsverband. In totaal worden in de regio Utrecht meer dan honderd intelligente verkeerslichten geplaatst en verbonden met de regionale verkeerscentrale. Eerder dit jaar werd het eerste intelligente verkeerslicht in de regio Utrecht geplaatst in Soest.

Talking Traffic biedt weggebruikers dit najaar een drietal apps aan in de App-store. Deze bieden aanzienlijk meer realtime verkeersinformatie dan de huidige navigatie-apps. Hierdoor kunnen weggebruikers veel beter anticiperen op gevaarlijke situaties en krijgen zij straks bijvoorbeeld ook actuele informatie over beschikbare parkeerplaatsen.

Dit zorgt voor een betere doorstroming en meer verkeersveiligheid. Ook voor fietsers komen na de zomer Talking Traffic-diensten beschikbaar.

Kijk voor meer informatie over Talking Traffic op www.talking-traffic.com.advertentie