Rondje Stelling langs facinerende forten en bijzondere bruggen

Regio - De jaarlijkse fietstocht Rondje Stelling langs de historische Stelling van Amsterdam, die dit jaar op zondag 2 september a.s. wordt georganiseerd, is uitgebreid met bijzondere bruggen in de route.

Naast de uitdaging om alle 46 forten van de oude verdedigingslinie op een dag te ronden, zorgen diverse S-bochten naar hoog gelegen fietsbruggen voor bijzondere momenten tijdens de rit. Deelnemers aan het Rondje Stelling beleven dit jaar een primeur op de net geopende fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal.

Om het hoogteverschil naar de tien meter hoge overspanning bij Nigtevecht te overbruggen, wordt momenteel nog hard gewerkt aan de slingerende toegangspaden, maar zeker is wel dat deze op 2 september zijn opengesteld voor deelnemers aan het Rondje Stelling.

Omdat het nieuwe fietspad nog niet is opgenomen in navigatieapparatuur worden langs de authentieke route van 170 km alsook langs de afstand van 120 km 'zuid' (vanuit Uithoorn en Spaarndam) borden geplaatst naar de z.g. 'brug met de wokkel'. Bij deze route brengt het Rondje Stelling de verbinding tot stand van de Stelling van Amsterdam naar de Hollandse Waterlinie.

De organisator van de fietstocht, de uit de partijen die Rondje Stelling al sinds 2012 organiseren stichting Fortza Velo, streeft naar een groot deelnemersveld bij de inmiddels zevende editie van 2 september a.s. De kersverse stichting heeft een tweeledig doel, namelijk meer aandacht vragen voor cultureel erfgoed en financiële steun bieden aan goede doelen die zich inzetten voor mensen met een beperking.

Op zondag 2 september zijn vanuit drie verschillende startplaatsen, het fort aan de Drecht in
Uithoorn, het fort aan den Ham in Uitgeest en het wielercircuit Wheelerplanet in Spaarndam,  afstanden te rijden van 70, 120 en 170 kilometer. De basis voor de routes van Rondje Stelling is de Stelling van Amsterdam. Een verdedigingslinie van 135 km rond Amsterdam, aangelegd tussen 1880 en 1914.

Maar in het Noord-Hollandse waterlandschap is tijdens de tocht meer te zien op het uitgebreide fietspadennet. Waar het gebied voorheen door recreanten werd gemeden vanwege het drukke autoverkeer, zijn nu diverse recreatiegebieden met elkaar verbonden door vaak bijzondere
bruggen.

Passend bij de historische en militaire kleurstelling van de Stelling van Amsterdam vormen bijvoorbeeld De Geniedijkbrug met haar egale bruine kleur, en ook de Schellingwouderbrug over het Buiten-IJ, markante kopstukken in de routes van het Rondje Stelling.

Inschrijven voor het Rondje Stelling op zondag 2 september a.s. kan op www.rondjestelling.nl. Iedereen die vooraf inschrijft, betaalt het voordelige inschrijftarief. Hiervoor krijgen de deelnemers een goed verzorgde fietstocht met uitgepijlde routes, GPX-navigatie, een stempel- en detailkaart, een routebeschrijving en bovendien verzorging onderweg, waaronder EHBO en calamiteitenopvang.


advertentie