VVD stelt schriftelijke vragen over groot aantal onderwerpen

De Ronde Venen - De vakantieperiode begint naar zijn einde toe te lopen en politiek De Ronde Venen stroopt de mouwen op om weer fris aan de slag te gaan. 

De fractie van de VVD heeft de start van het nieuwe politieke seizoen aangegrepen om schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W over een groot aantal onderwerpen.

Zo wil de fractie van het college weten wanneer de zes Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) die vanuit Utrecht in De Ronde Venen te werk worden gesteld, op straat te zien zullen zijn, en wat de eerste priorititen van die BOA's zullen gaan worden. Ook wil de fractie weten of deze BOA's ook worden ingezet voor de aanpak van illegale bebouwing op de Vinkeveense Plassen.

Verder vraagt de fractie welke niet voor de publieke taak bestemde gemeentelijke eigendommen het college op termijn wil gaan verkopen. In dat kader vraagt de VVD ook of momenteel sprake is van onrechtmatige toe-eigening van gemeentelijke eigendommen, met andere woorden: welke panden op dit moment gekraakt zijn.

De fractie stelt eveneens vragen over de straatverkoop van daklozen- en/of straatkranten en van andere kranten. De VVD wil weten of deze straatverkoop in de verschillende centra wordt gemonitord en of afstemming is geweest met de ondernemersverenigingen.

De VVD-fractie wil verder weten of al bekend is hoe de brand in de zonnepanelen van een nieuwbouwwoning in de wijk Vinkeveld in Vinkeveen is ontstaan. De VVD verwijst in dit kader ook naar de communicatie over dit onderwerp. De VVD wil ook weten of er gevaar is voor andere woningen die op Vinkeveld staan, of zonnepanelen voor een verhoogd risico op brand zorgen, en of er extra risico’s zijn bij branden waar zonnepanelen bij betrokken zijn, zoals het vrijkomen van giftige stoffen etc.

Naar aanleiding van de programmabegroting 2019 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) waarin € 980.000 staat opgenomen voor een experiment met het inzetten van twee flexibele eenheden met ieder vier personen, vraagt de VVD:

'1. Zijn de vrijwilligers van onze posten vooraf ook betrokken bij het nadenken over knelpunten
in de paraatheid en specifiek bij de beoogde opzet van dit experiment?
2. Wat zijn de locaties waar het risico het hoogst is in onze gemeente?
3. Wat betekent dit experiment voor “onze” vrijwilligers en de paraatheid van de vier posten
binnen onze gemeente?
4. Wat gaan dit experiment onze inwoners en ondernemers opleveren/ wat gaan zij hiervan
merken?'

Voorts vraagt de fractie of de VRU overwogen heeft of overweegt een jeugdbrandweer in Abcoude op te zetten, omdat zou blijken dat de Rondeveense brandweerposten met een jeugdkorps, Mijdrecht en Vinkeveen, op sterkte zijn of zelfs een wachtlijst hebben.

Met de afgelopen vakantie in het achterhoofd wil de VVD weten wat de visie is van het college over meer plaatsen voor campers. Ook wil men weten of het gewenst is om, eventueel met ondernemers, meer plaatsen te ontwikkelen, en tegelijk in te spelen op trends zoals betaalde staanplaatsen inclusief diensten als water- en stroomaansluiting, en de trend om ook  zelfvoorzienende (autarke) caravans toe te laten.

Ten aanzien van de Vinkeveense Plassen informeert de VVD naar de huidige kwaliteit van het water van de plassen. Ook vraagt de fractie of nog recent onderzoek is gedaan naar de gevolgen voor de visstand en de flora en fauna onder water.

Omdat de Hollandse Waterlinie, net als de Stelling van Amsterdam, wordt toegevoegd aan de werelderfgoed-lijst van UNESCO, verwacht de VVD-fractie een toename van toerisme naar De Ronde Venen, wat kansen kan opleveren voor de ondernemers in de gemeente. De fractie vraagt daarom aan het college of in samenspraak met ondernemers is gekeken naar de behoefte om meer toeristen naar de gemeente te trekken. Verder wordt gevraagd of aanpassingen zoals parkeerfaciliteiten, fietsenstallingen met bepaalde voorzieningen, extra verblijfplaatsen nodig zijn.

Tenslotte stelt de VVD-fractie vragen over het hondenbeleid in de gemeente. Sinds kort worden , volgens de VVD, alle vuilnisbakken voorzien van stickers, waarop afbeeldingen te zien zijn die aangeven dat hondenpoep opgeruimd dient te worden en dat honden aangelijnd dienen te zijn zoals ook in de APV staat.

De VVD wijst het college er in dat kader op dat de 'stickerplakkers (...) zo enthousiast (zijn) dat deze zelfs (deels) op prullenbakken zitten die in “uitrengebieden” of buiten de bebouwde kom staan en waar honden dus juist niet aangelijnd hoeven te zijn.'

De VVD wil weten of hondeneigenaren geïnformeerd zijn over het hondenbeleid. Ook wil ze weten waarom er geen dispensers met hondenzakjes naast de vuilnisbakken zijn geplaatst, zoals dat wel het geval zou moeten zijn en of deze alsnog in iedere wijk worden toegevoegd. 

Klik op de link onder dit artikel om de volledige vragenbrief van de VVD-fractie te lezwn en/of te downloaden.


advertentie