VIB: Repressie geen oplossing voor leegstand kantoren

De Ronde Venen - De VIB De Ronde Venen, de belangenbehartiger van ondernemingen in De Ronde Venen, is principieel tegen te plannen van de provincie Utrecht om een rem zetten op de bouw van kantoren in onder meer De Ronde Venen.

Dat schrijft de VIB naar aanleiding van het ter inzage leggen van het 'Inpassingsplan Kantoren'. Dat plan gaat enerzijds uit van transformatie en herbestemming van bestaande leegstand, maar anderzijds wordt sterk ingezet op repressie van nieuwbouw van zelfstandige kantoren. In het plan wordt expliciet een vijftal locaties aangemerkt voor een verbod op nieuwbouw van zelfstandige kantoren.

Als belangenbehartiger van ondernemers is VIB De Ronde Venen principieel tegen repressie, maar voor meer positieve stimulering m.b.t. het terugdringen van de leegstand op de kantorenmarkt.

Indien de provincie Utrecht het probleem van leegstand op de kantorenmarkt echt wil oplossen, schrijft de VIB, dan is het verbieden van nieuwbouw door bedrijven op eigen terrein niet de juiste weg. “Dit zou hetzelfde zijn als gebruik van het openbaar vervoer stimuleren door de verkoop van nieuwe auto’s te verbieden”, aldus VIB-woordvoerder Jan Posdijk.

Stimulering van renovatie, her-, of verbouw van leegstaande kantoorpanden door middel van subsidies en andere stimuleringsmaatregelen zal volgens de VIB een meer positieve impuls opleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (tijdelijk) vrijstellen van OZB, renovatie- en innovatiesubsidies e.d., alsmede het drastisch verbeteren van het, sinds 2016 sterk verslechterde, openbaar vervoer.

Wim van der Laan, specialist infrastructuur en ruimtelijke ordening binnen de VIB: “Daarbij kan
een ‘algemene’ beleidsmaatregel, zonder op de specifieke geografische locatie van het bedrijventerrein in De Ronde Venen gericht te zijn, nooit een passend antwoord zijn op een mogelijk nationaal probleem. Ook kan het geen oplossing bieden voor bevordering van de
‘binnenstedelijke kwaliteit’, zoals de provincie op haar website aangeeft”. 

Bestaande bedrijven verbieden op eigen grond nieuwbouw te plegen wegens uitbreiding als gevolg van de economische voorspoed, verslechtert volgens de VIB het vestigingsklimaat voor zowel bestaande- als nieuwe bedrijven. Bedrijven dwingen bij uitbreiding een bestaande locatie te accepteren aan de andere kant van het bedrijventerrein, komt de efficiëntie en effectiviteit van de bedrijfsvoering zeker niet te goede. Verhuizen naar een andere provincie kan dan een betere optie zijn, waardoor alsnog meer leegstand ontstaat.

Met het oog op de Brexit en het wegvallen van de dividendbelasting kunnen, in een hypothetisch
geval, internationaal opererende ondernemingen mogelijk besluiten activiteiten vanuit het Verenigd Koninkrijk over te plaatsen naar Mijdrecht. De door de provincie voorgestelde repressiemaatregel kan de directie van zo'n onderneming echter doen besluiten uit te wijken naar Brussel of Düsseldorf.

Dit druist volgens de VIB in tegen de doelstelling van de afschaffing van de dividendbelasting door de overheid.

Andere aangemerkte gebieden betreffen o.a. de locaties aan de Veenweg en het land op de kop
van ‘Het Werkeiland’ aan de N201, waar gezonde bedrijven gevestigd zijn met een mogelijke
behoefte aan uitbreiding.

T.a.v. de locatie Marickenland is nog onduidelijk wat de toekomst brengt. Ontwikkelingen m.b.t.
start-ups, zzp'ers en bedrijven in online dienstverlening zullen de behoefte aan kantoorruimte ‘dicht bij huis’ versterken. Locatie Marickenland is naar de mening van de VIB daarvoor een geschikte locatie. 

De basis van dit plan is ontstaan tijdens het dieptepunt van de crisis. De huidige situatie is nu
volslagen anders en de nabije toekomst laat zich lastig voorspellen. Uitgaan van de situatie in
2012-2016 is een verkeerde basis om kantoorbehoefte tot 2027 te voorspellen. 

Daarbij blijkt uit onderzoeken dat de grote steden als Amsterdam en Utrecht, maar ook een plaats als Woerden op kantorengebied uit hun voegen barsten. Mogelijk wil men wel uitwijken naar De Ronde Venen. Positieve stimuleringsmaatregelen voor ingebruikname van bestaande leegstand, kan hiervoor een aantrekkelijk vestigingsklimaat laten ontstaan.

Een factor waarmee in het inpassingsplan geen rekening gehouden is, is de krapte op de
arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt dat werknemers bij sollicitaties de voorkeur geven aan een
moderne- en innovatieve werkomgeving. Nu ze het voor het uitkiezen hebben zullen bedrijven die noodgedwongen gevestigd zijn in oude, niet eigentijdse kantoorpanden, niet of nauwelijks aan nieuw personeel kunnen komen.

In artikel 1.5 van de toelichting op het Inpassingsplan, onder 'Nut en Noodzaak', worden als
argumenten de crisis en ‘het nieuwe werken’ aangehaald.

“De crisis is inmiddels voorbij en ‘het nieuwe werken’ lijkt volgens publicaties in vakmedia, op zijn retour. Wel verandert de functie van het kantoor: van vaste werkplek naar locaties voor samenwerking, innovatie en kruisbestuiving. Dat is", zegt Posdijk "iets dat je met thuiswerken juist niet bereikt."

"Het werken in de ‘Cloud’ neemt wel toe", zegt Posdijk, "maar dit zegt alleen iets over de opslag van gegevens en digitale samenwerkingsvormen, maar niets over de fysieke werklocatie”, besluit Posdijk.

De VIB De Ronde Venen geeft aan graag het gesprek met de provincie aan te gaan, als dit kan leiden tot een meer constructieve en eigentijdse oplossing van de leegstand op de kantorenmarkt.


advertentie