Utrechtse Statenfractie CDA vraagt aandacht voor energiecoöperaties

Regio - De Statenfractie van het CDA in de Provinciale Staten van Utrecht, wil dat de provincie Utrecht energiecoöperaties in de provincie gaat ondersteunen. meldt de fractie in een persbericht.

Vorige maand maakte de provincie Noord-Holland bekend dat ze actief meer dan 50 energiecoöperaties die actief zijn in de provincie Noord-Holland gaat ondersteunen en hiervoor de aankomende drie jaar € 1 miljoen beschikbaar stelt.

Een energiecoöperatie is een coöperatie die zich richt op het bevorderen van een duurzame energievoorziening. Energiecoöperaties staan dicht bij de samenleving en kunnen hierdoor vaak ingewikkelde projecten, die grote investeerders niet lukken te realiseren, wel voor elkaar krijgen.

De druk om de energietransitie tot een succes te maken neemt toe, net als het aantal energiecoöperaties. Dit is voor Derk Boswijk van de Utrechtse Statenfractie van het CDA aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

- Is bij Gedeputeerde Staten (GS) bekend hoeveel energiecoöperaties actief zijn in de provincie Utrecht?
- Worden energiecoöperaties op enige manier al ondersteund door de provincie Utrecht? Zo ja, op welke manier? Zo niet, is GS hiertoe bereid?


advertentie