VVD organiseert avond over verkiezingen Provinciale Staten

De Ronde Venen - Volgend jaar zijn de Provinciale Statenverkiezingen, en mogen de inwoners van de provincie Utrecht de 'nieuwe baas;' van de provincie kiezen. De provincie Utrecht heeft
momenteel 49 Statenleden, verdeeld over 11 politieke partijen.

Inwoners van De Ronde Venen krijgen de mogelijkheid aan te geven welke provinciale onderwerpen voor hen belangrijk zijn.

VVD De Ronde Venen en de VVD-Statenfractie organiseren 12 september a.s. een avond in de Willistee in Wilnis, die volledig in het teken staat van het op te stellen VVD-verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2019.

Wat moet echt worden aangepakt? De files op de N201, het openbaar vervoer, natuurbehoud, milieu, de energietransitie of andere onderwerpen? 

De provincie heeft veel taken. Kijk voor meer informatie daarover rond op de website van de provincie Utrecht: www.provincie-utrecht.nl.

Aanmelden voor de VVD-avond in de Wilisstee kan uiterlijk tot en met 8 september a.s. per e-mail via vvddrv@gmail.com onder vermelding van uw naam.


advertentie