Gemeenten in regio Utrecht-West gaan economische samenwerking aan

Regio - De provincie Utrecht heeft een Ruimtelijk Economische Strategie (RES) met een bijbehorende uitvoeringsagenda opgesteld. Deze RES is gericht op samenwerking met als doel de economische ontwikkeling van Utrecht+ te stimuleren.

Zes gemeenten in de regio Utrecht-West hebben de krachten gebundeld om zo een sterke positie in te nemen in dit geheel. Het gaat om de gemeenten De Ronde Venen, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden en Stichtse Vecht. Samen vormen zij de UW-regio. 

Deze UW-regio, in oppervlak bijna 35% van de provincie Utrecht, staat voor een aantal specifieke opgaven om te zorgen dat de regionale economie toekomstbestendig blijft. De zes gemeenten hebben met elkaar afgesproken om drie opgaven gezamenlijk op te pakken.

Allereerst gaan zij samenwerken op het gebied van wonen, werken en ondernemen, waarbij ingezet wordt op meer ruimte en flexibiliteit om te bouwen voor de eigen woningbouwbehoefte en groeibehoefte van bestaande bedrijven.

In de tweede plaats gaan de gemeenten inzetten op samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs, met als doel onder meer passende MBO-opleidingen Techniek en het stimuleren van innovaties op het gebied van bodemdaling en een vitale landelijke economie.

Ten derde ziet de UW-regio kansen voor een beter openbaar vervoerssysteem en veilige, snelle fietsroutes. Deze zijn essentieel voor een goede bereikbaarheid van gemeenten, dorpen en bedrijven. 

Wethouder Kroon is verheugd over de samenwerking: “De UW-regio heeft een eigen dynamiek. Door samen te werken kunnen we onze punten nadrukkelijk op de agenda van de provincie krijgen.”


advertentie