Afgraven verzonken legakkers voorlopig uitgesteld

Vinkeveen - Het afgraven van verzonken legakkers in de Vinkeveense Plassen, is voorlopig uitgesteld. Dat meldt Ronde Venen Belang (RVB) afgelopen maandag 17 september in een persbericht.

Het Recreatieschap mag verzonken legakkers voorlopig niet afgraven. Dat heeft wethouder
Alberta Schuurs toegezegd op vragen van RVB. Eerder stelde deze fractie al vragen aan het college van B&W over dit afgraven.

Deze vragen werden beantwoord, maar voor RVB niet bevredigend. In de beantwoording werd uitsluitend verwezen naar het Toekomstplan Vinkeveense Plassen.

Bij de beantwoording werd totaal niet ingegaan op de gevolgen van het afgraven, zoals het verdwijnen van paaiplaatsen voor de toch al teruglopende visstand. Ook werd niet ingegaan op het behoud van het cultuurlandschap en op de bescherming die de verzonken legakkers bieden voor het achterland.

Tijdens de commissievergadering ondersteunde een inspreker de zienswijze van RVB. Ook hij ging in op nut en noodzaak van het in ere herstellen van de verzonken legakkers. Hij benadrukte daarbij dat er verschillende mogelijkheden zijn om dat te doen.

Wethouder Schuurs zegde toe het onderwerp 'verzonken legakkers' in de raad te bespreken. Eerst na enig aandringen door RVB, zegde zij ook toe het afgraven tenminste tot dat moment
uit te stellen.

Aan het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen wordt hard gewerkt. Niet alleen door de gemeente, maar ook door ondernemers, natuurorganisaties en belangenverenigingen. In de gesprekken is ook uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden de verzonken legakkers in ere herstellen. Dat heeft namelijk zo schrijft RVB in haar bericht, een positief effect op de Milieu-effect Rapportage (MER).

Het is Ronde Venen Belang daarom een doorn in het oog dat het huidige college blijkbaar geen oog heeft voor dit constructieve overleg dat over het bestemmingsplan plaatsvindt.


advertentie