Centrumplan Vinkeveen niet haalbaar en wordt afgeblazen

De Ronde Venen - Het Centrumplan Vinkeveen is in de huidige vorm niet haalbaar, en daarom wordt het project afgeblazen. Dit melden de gemeente, ontwikkelaar Timpaan en grondeigenaar AHV, in een gezamenlijk persbericht. De Dorpsvisie Vinkeveen blijft gehandhaafd, omdat de gemeente daarin nog kansen ziet.

De gemeenteraad besloot op 22 februari jl. de mogelijkheden van het viaductmodel (variant 1) van het Centrumplan Vinkeveen te laten verkennen. Uit die verkenning is nu gebleken dat deze variant niet haalbaar is zonder een ingreep te doen in de huidige infrastructuur of in de huidige ontsluiting. 

Verantwoordelijk wethouder Kroon: "Het is ontzettend jammer dat een dorp beperkt wordt door de infrastructuur. Hier is Vinkeveen, een dorp met lintbebouwing, natuurlijk niet uniek in. Het is alleen wel een pijnlijke constatering dat hierdoor grotere ontwikkelingen niet mogelijk zijn."

Het college van B&W ziet wel kansen om met onderdelen uit de Dorpsvisie Vinkeveen het gebied een ruimtelijke kwaliteitsimpuls te geven. Daarom blijft die Dorpsvisie onverminderd van kracht. "We gaan met deze kennis kijken wat realistisch en mogelijk is", aldus wethouder Kroon.

De provincie Utrecht gaat nu wel het viaduct verhogen en de op- en afritten van de Herenweg op de provinciale weg N201 verlengen. Voor het gebied spelen vijf onderdelen uit de Dorpsvisie Vinkeveen een rol: de Herenweg, economie, toegang tot de plassen, de kernranden en de Adelaarterreinen.

Wethouder Kroon: "De aanpak is te vergelijken met een puzzel, waarbij de vijf onderdelen de puzzelstukken zijn. Deze vijf puzzelstukken zijn losse onderdelen, maar staan in verbinding met elkaar. Zo kijken we welke ambities uit de dorpsvisie haalbaar zijn, en voorkomen zo een onnodig langdurig proces."

De puzzelstukken zijn: 

1. De Herenweg moet een verkeersintensiteit krijgen die past bij de capaciteit van de weg, ook zonder ontwikkeling.

2. De detailhandel heeft een relatie met het verkeer. Mogelijk liggen er oplossingen om knelpunten in deze relatie op te lossen.

3. Toegang plassen: Op welke manier kan binnen een kleinschalige ontwikkeling een verbinding met de Vinkeveense Plassen komen voor de inwoners en bezoekers van Vinkeveen?

4. Kernranden: hoe worden van de 'verpauperde' terreinen aantrekkelijk gebieden gemaakt?

5. Voor de Adelaarterreinen wordt een haalbare 'basisontwikkeling' bedacht. Afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken van de andere puzzelstukken kan dit puzzelstuk worden uitgebreid of niet.

In de loop van oktober van dit jaar maakt de gemeente afspraken met marktpartijen over de verantwoordelijkheden, eigenaarschap, investeringen en communicatie van en over de verschillende onderdelen. Ook wordt dan bekeken in welke vorm omwonenden kunnen worden betrokken.


advertentie