Gemeente in bezwaar tegen Provinciaal Inpassingsplan Kantoren

De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen heeft een zienswijze (bezwaar) ingediend tegen het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan Kantoren van de provincie Utrecht. Het plan maakt het onmogelijk dat een aantal bedrijven op hun eigen terrein kantoren bouwen.

Wethouder Rein Kroon (Economie) vindt het onbegrijpelijk dat de provincie met dit plan bedrijven belemmert in hun toekomstige plannen.

Kroon: ,,Het provinciaal-inpassingsplan (PiP) gaat er kort gezegd van uit dat er geen nieuwe kantworen meer gebouwd mogen worden, maar dat de bestaande gebouwen moeten worden vernieuwd en gebruikt. In dat deel kunnen wij ons vinden. Maar niet in de intentie om het voor bedrijven onmogelijk te maken uit te breiden op hun eigen terrein.”

De gemeente staat niet alleen in haar bezwaren. Ook ondernemersvereniging VIB De Ronde Venen dient een zienswijze in tegen de negatieve invloed van het plan, op de beperkingen die het met zich meebrengt en op de gevolgen voor het vestigingsklimaat.

Het PiP lag tot en met 20 september jl. ter inzage. Alle zienswijzen worden verwerkt in een zienswijzennota. Provinciale Staten van Utrecht betrekken de ingediende zienswijzen bij hun besluitvorming over de vaststelling van het PiP.

Naar verwachting wordt het besluit hierover in december 2018 genomen. Zo nodig kan de gemeente hiertegen ook weer in beroep. Maar wethouder Kroon hoopt uiteraard dat het zover niet komt. “De provincie heeft over het algemeen prima oog voor de belangen van de gemeenten. In onze zienswijze hebben wij deze duidelijk uiteengezet, dus wij wachten vooralsnog af.”


advertentie