Jongerencentrum Tumult stuurt burgemeester open brief

Abcoude - Het botert al enige tijd niet tussen het college van B&W en het (bestuur en de vrijwilligers van) Jongerencentrum Tumult in Abcoude.

Zo vocht het jongerencentrum kortgeleden de weigering aan van het college vergunning te verlenen voor de openstelling op drie avonden  tijdens de Abcoudse feestweek. De gemeente weigerde de ontheffing te verlenen, omdat ze vreesde voor geluidsoverlast. 

Onder druk van de bestuursrechter, sloten de gemeente en Tumult een compromis waarbij het jongerencenrum gdurende twee avonden open zou gaan.

Nu hebben het bestuur en de vrijwilligers van Tumult een open brief geschreven aan burgemeester Divendal. Dit doen zij naar aanleiding van de behandeling van vragen van raadslid Ria de Korte (CDA) over de kwestie in de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken/Financiën op donderdag 13 september jl.

Bestuur en vrijwilligers van Tumult hebben zich in ernstige mate gestoord aan de reactie van burgemeester Divendal op de gestelde vragen. Zij verwijten Divendal dat hij geen gesprek met bestuur en vrijwiligers van Tumult wil. Zij vinden dat de burgemeester daarvoor geen ruimte biedt. 

Verder krijgen zij het idee dat het jongerencentrum voor 'eeuwig veroordeeld' is vanwege de overschrijding van het maximaal toegestane geluidsniveau tijdens een feest in maart van dit jaar.

Ook zeggen zij dat de burgemeester een negatief beeld van het jongerencentrum schets, door te verklaren dat zij zich niet aan de afspraken voor de avondopenstellingen tijdens de Abcoudse feersteek hebben gehouden. De briefschrijvers zeggen dat zij zich wel aan die afspraken hebben gehouden en verwijzen daarbij naar geluidsmetingen van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) die dat zouden bevestigen. 

Ten aanzien van een aantal overtredingen die geconstateerd zijn in Tumult tijdens de avondopenstellingen, stelt het bestuur van Tumult dat ze deze betreurt, maar dat dergelijke overtredingen ook op andere plekken hebben plaatsgevonden tijdens de feestweek. Hierbij meet de burgemeester met twee maten, is het verwijt van het bestuur van Tumult.

Het bestuur van Tumult verwijst ook nog naar de gang van zaken tijdens de behandeling van de bezwaren van Tumult tegen de weigering van de gemeente drie avondopenstellingen toe te staan. Zij wijzen daarbij met name naar de door hen geconstateerde kritische vragen van de bestuursrechter aan de afvaardiging van de gemeente tijdens de zitting. Het bestuur van Tumult concludeert daaruit dat de bestuursrechter hen in het gelijk zou hebben gesteld, als de bestuursrechter uitspraak had gedaan.

Wijzend op de 35-jarige geschiedenis van het jongerencentrum, verwijt het bestuur de burgemeester dat hij hen tegemoet treedt als een criminele organisatie. Verder verwijt zij de gemeente dat als gevolg van de negatieve benadering van de gemeente bestuursleden van Tumult murw zijn geraakt en het bestuur verlaten.

Het bestuur van Tumult geeft aan het einde van de brief aan dat zij nog steeds openstaat voor overleg met het college van B&W.

Klik op de link onder dit artikel om de volledige open brief te lezen.

Foto: Facebook Tumult


advertentie