Oranje Fonds ondersteunt Leerwerkplaats De Ronde Venen met € 195.000

De Ronde Venen - Het Oranje Fonds ondersteunt in het kader van het project 'Meer Kansen Voor Jongeren' gedurende drie jaar de Leerwerkplaats De Ronde Venen. In die periode ontvangt de leerwerkplaats € 65.000 per jaar van het fonds. 

In januari 2015 gestart als initiatief vanuit het Jongerenwerk De Ronde Venen, als vangnet voor jongeren die tussen wal en schip vallen. is Leerwerkplaats De Ronde Venen er voor het ondersteunen en begeleiden van jongeren, die dreigen uit te vallen (preventief) of die al uitgevallen zijn (curatief), op het gebied van school en/of werk.

De begeleiders binnen de leerwerkplaats (tevens jongerenwerkers), specialiseren zich in toeleiding naar werk en school, bemiddeling, begeleiding en ondersteuning. De geboden dagbesteding is gericht op technisch werk, zoals houtbewerking, metaalbewerking en techniek voor meiden, maar ook op richtingen als media, groen en dier, zorg en welzijn, sport en uiterlijke verzorging.

De afgelopen jaren is gebleken dat de werkwijze van de leerwerkplaats in De Ronde Venen, voor jongeren met problemen op het gebied van werk en school, een doorbraak kan betekenen in een doorgaans neerwaartse spiraal. De unieke werkwijze van de leerwerkplaats biedt maatwerk en individuele begeleiding bij complexe en meervoudige problematiek in de vorm van dagbesteding, ondersteuning, begeleiding, samenwerking met het netwerk en hulpverlening.

De leerwerkplaats kan gebruik maken van een gedeeld netwerk en kennis vanuit: Oranje Fonds, Jongerenwerk, Tympaan-De Baat, Reinaerde, Kernteam, samenwerkende scholen zoals VLC en Thamen, bedrijven en gemeente De Ronde Venen.

Als een van de 21 landelijke initiatieven is Leerwerkplaats De Ronde Venen na een intensief voortraject uitgekozen als initiatief dat mag deelnemen aan het Oranje Fondsproject: 'Meer Kansen Voor Jongeren'. Met het geld van het Oranje Fonds wil Leerwerkplaats De Ronde Venen het project verder professionaliseren en wil ze verhuizen naar een nieuw pand.

“De bestaande subsidie vanuit de gemeente was niet voldoende om het project te kunnen blijven draaien, daarom zijn we zo blij met de toekenning van het Oranje Fonds”, vertelt projectleider Noël Lutjes. “Het maakt het niet alleen mogelijk voor ons om het project te kunnen blijven draaien maar zelfs te verbeteren”, gaat hij verder. “Nu worden we eindelijk voorzien in onze
basisbehoefte: een functionerend pand voor de dagbesteding.”

Jaarlijks ontvangt Leerwerkplaats De Ronde Venen € 65.000 in financiële steun.  Hiermee verdubbelt het Oranje Fonds de bestaande subsidie en verlengt deze over een periode van 3 jaar. Tevens wordt het project voorzien van professionele ondersteuning en begeleiding.

Het Verwey-Jonker Instituut zal onderzoek doen naar de resultaten en de tevredenheid van de deelnemers aan het project.

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Het Oranje Fonds werd opgericht in 2002 en was het nationaal huwelijksgeschenk aan (toen nog) prins Willem-Alexander en prinses Máxima.


advertentie