Dementievriendelijke gemeente weer stap dichterbij

De Ronde Venen - Een dementievriendelijke gemeente De Ronde Venen is weer een stapje dichterbij gekomen.

In september 2017 startte gemeente De Ronde Venen het project 'Dementievriendelijke gemeente', met als doel dat mensen met dementie kunnen meedoen in de lokale samenleving. Dat kan met behulp van voorlichting, training en praktische ondersteuning. Meerdere organisaties betuigden hun steun aan dit project door de intentieverklaring te ondertekenen.

Op 21 september 2018, Wereld Alzheimerdag, keek de gemeente met deze partners terug op het afgelopen jaar. Nieuwe partners in het project ondertekenden de intentieverklaring en legden uit hoe zij hun steentje willen bijdragen aan de Dementievriendelijke gemeente. 

Het aantal mensen bij wie de diagnose dementie wordt gesteld stijgt snel. Gemiddeld wonen zij na de diagnose nog zes jaar thuis. Een periode waarin met hulp en begrip van de samenleving nog veel mogelijk is.

Gemeente De Ronde Venen zet zich vanaf 2017 met Tympaan-De Baat, Alzheimer Nederland, de Servicepunten, Bibliotheek AVV, Kwadraad en de zorgondernemers Steun & Toeverlaat en De Nostalgie, in voor een dementievriendelijke gemeente. Onder meer door de ondersteuning van
mantelzorgers, het verstrekken van informatie over dementie en door het aanbieden van trainingen. Doel daarvan is mensen met dementie zo lang mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Als inwoners met dementie meer begrip en behulpzaamheid ontmoeten, kunnen zij langer in hun vertrouwde omgeving blijven.

Een jaar na de start van dit vijfjarenproject ontving wethouder Marja Becker de partners van het eerste uur. Ook ontving zij de nieuwe partners die dit jaar de intentieverklaring ondertekenden. Ook deze partners dragen bij aan de doelstelling, onder meer via training van personeel.

De nieuwe partners zijn niet alleen instellingen uit de zorg- en welzijnssector - Careyn, Zonnehuisgroep Amstelland, Zorgboerderij Den Haring en Spel & Sport De Ronde Venen - maar ook ondernemingen die veel met klanten – en dus ook met dementie – te maken hebben: supermarkt Plus Koot, OVM Vinkeveen en horeca-onderneming Rendez Vous. Tevens heeft Day to Day uitvaartbegeleiding de intentieverklaring ondertekend.

Bijzonder is ook de samenwerking die de gemeente in dit project aangaat met het VeenLanden College en met De Professionele Mens om een lespakket te ontwikkelen voor de onderbouw van de middelbare school. Hierdoor leert de jeugd tussen 12 en 15 jaar wat dementie is, hoe zij dementie kunnen herkennen en hoe zij kunnen reageren.

Het project moet in vijf jaar tijd leiden tot De Ronde Venen als meest dementievriendelijke gemeente van Nederland. Wethouder Becker: “Er zijn al gemeenten die een dementievriendelijke organisatie hebben, waar dus alle ambtenaren zijn getraind. Maar wij leggen de lat nog hoger, namelijk een dementievriendelijke samenleving, gemeentebreed. Waarin de mensen niet alleen aan de telefoon of aan de balie bij de gemeente, maar ook op straat, in de winkels en bij de verenigingen dementie herkennen en weten hoe zij moeten reageren. Een samenleving waarin mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen.”

Op de foto: Wethouder Marja Becker is de ondertekenaars van de intentieverklaring erkentelijk voor hun bijdrage aan de dementievriendelijke gemeente.


advertentie