Informatieavond over herontwikkeling De Trekvogel

Mijdrecht - De gemeente De Ronde Venen organiseert op maandag 8 oktober a.s. een informatieavond over de herontwikkeling van het voormalige schoolgebouw van OBS De Trekvogel in Mijdrecht.

Vanwege leerlingentekort heeft het bestuur van de school besloten deze te sluiten. Om te voorkomen dat een periode aanbreekt van leegstand of verloedering, heeft de gemeente leegstandsbeheerder Zwerfkei gevraagd een tijdelijke invulling te zoeken voor het schoolgebouw.

De gemeente doet momenteel onderzoek naar de definitieve herontwikkeling van het gebouw van De Trekvogel.

Als nieuwe invulling zijn verschillende functies mogelijk. Een mogelijkheid die onderzocht wordt, is de behoefte aan wonen met zorg. Daarnaast wordt gekeken naar de reguliere woningvraag, alsmede naar behoud van het gebouw voor maatschappelijke functies zoals Voedselbank De Ronde Venen, Tympaan-De Baat, inloophuis ’t Anker en Atelier De Kromme Mijdrecht.

De gemeente zegt dat zij tijdig met omwonenden wil nadenken over de plannen. Daarom organiseert de gemeente de informatieavond op maandag 8 oktober in De Trekvogel. Tussen 17:00 en 19:00 uur kunnen omwonenden en belangstellenden binnenlopen om hun ideeën te delen en vragen te stellen aan de gemeente en aan de eerdergenoemde maatschappelijke organisaties.

De gemeente benadrukt voor de duidelijkheid dat er op dit moment nog geen definitieve keuzes zijn gemaakt, en dat ze groot belang hecht aan ideeën en suggesties die tijdens de informatieavond worden aangedragen. De ingebrachte ideeën worden eerst voorgelegd aan het college en aan de gemeenteraad voordat een besluit wordt genomen. 


advertentie